Week van Inclusief Onderwijs

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten. Daarom organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs van 27 september-1 oktober.

Tijdens de week staan we stil bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. We gaan in onlinesessies met partijen in gesprek over hoe we de route naar inclusief onderwijs kunnen versnellen.
Ook gaat JongPIT - de stichting voor en door jongeren met een chronische aandoening - samen met enkele inclusieve scholen in gesprek met leden van de Tweede Kamer over de positie van inclusief onderwijs.

Resultaten Startonderzoek gepresenteerd

Op 26 mei zijn de bevindingen van het eerste onderzoek naar inclusiever onderwijs gepresenteerd. Het onderzoeksrapport getiteld 'Werken aan inclusiever basisonderwijs' werd in ontvangst genomen door demissionair minister Arie Slob, Otwin van Dijk (VNG) en Tweede Kamerlid Paul van Meenen.
Dit onderzoek geeft een unieke inzage in de stand van zaken van inclusief basisonderwijs, de werkpunten en de ondersteuningsbehoeften van scholen die werken aan inclusiever onderwijs. Daarnaast zijn praktijkverkenningen gedaan in zes aansprekende samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs waarin actief wordt gewerkt aan inclusiever onderwijs en die voorbeeldwerking kunnen hebben voor andere regio's in Nederland.

Minister Slob blij met beweging en praktijkplatform

Ruim 600 deelnemers aan de Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs uit het onderwijs, zorginstellingen en gemeenten hoorden en zagen een enthousiaste minister Arie Slob zijn bewondering en steun uitspreken voor de beweging en praktijkinitiatieven.

Minister Arie Slob tijdens Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2020.
Foto: Ewouter Blokland

Inclusief onderwijs: problemen of mogelijkheden

Bij de start van de conferentie in 2020 hebben we een filmpje vertoond waarin kinderen, ouders en professionals vertellen over hun ervaring met inclusief onderwijs in Nederland.

Ervaringen met inclusief onderwijs in YouTube-video 

Film gemaakt door Paul de Korte

Inclusievere scholen openen hun deuren

Schoollocaties in het po, vo en mbo die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek.
Geïnteresseerden kunnen deze scholen bezoeken op een vaste datum. De exacte locatie en datum hangen af van de coronamaatregelen.

Inclusievere scholen openen hun deuren
© Willem Laros

Blijf op de hoogte!

In maart 2021 organiseerde Naar Inclusiever Onderwijs het webinar rond het thema 'Op naar inclusiever onderwijs'. Praktijkvoorbeelden uit het po en vo passeerden daarin uitgebreid de revue.

Wij houden u graag op de hoogte van onze vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld over toekomstige webinars, collegiale consultatie, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten.
Heeft u interesse? Meld u dan aan voor onze mailing.

Beweging naar inclusiever onderwijs ingezet

Bijna vijf jaar na de invoering van passend onderwijs en met de evaluatie voor de deur in 2020 is in onderwijsland, gemeenten en aanpalende sectoren de roep om meer inclusief onderwijs en ondersteunend inclusiever beleid steeds duidelijker hoorbaar.

Beweging naar inclusiever onderwijs ingezet
© Peter van Trijen

Op een groeiend aantal plekken en in alle windstreken zijn initiatieven genomen door onderwijsbestuurders en schoolleiders om samen met hun medewerkers, ouders en leerlingen een meer inclusieve leeromgeving te realiseren.

Een school waar álle kinderen, ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen naar school kunnen gaan.

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die al werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs. Het adviseert en steunt scholen die stappen zetten en zich op vormen van inclusiever onderwijs voorbereiden. Het praktijkplatform brengt goede en veelbelovende praktijk van samenwerking van regulier en speciaal onderwijs onder de aandacht en levert op uitnodiging een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de onderwijsleeromgeving en ondersteuning daarvan.

Terug naar begin van de webpagina