Minister Slob blij met beweging en praktijkplatform

maart 2020 - Ruim 600 deelnemers aan de Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs uit het onderwijs, zorginstellingen en gemeenten hoorden en zagen een enthousiaste minister Arie Slob zijn bewondering en steun uitspreken voor de beweging en praktijkinitiatieven.

Minister Arie Slob tijdens Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2020.
Foto: Ewouter Blokland

Blijf op de hoogte!

In februari 2020 organiseerde Naar Inclusiever Onderwijs de eerste landelijke conferentie rond het gelijknamige thema. Praktijkvoorbeelden uit het po, (v)so, vo en mbo passeerden daarin uitgebreid de revue.

Wij houden u graag op de hoogte van onze vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld over collegiale consultatie, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten.
Heeft u interesse? Meld u dan aan voor onze mailing.

Inclusievere scholen openen hun deuren

Schoollocaties in het po, vo en mbo die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek.
Geïnteresseerden kunnen deze scholen bezoeken op een vaste datum. De exacte locatie en datum hangen af van de coronamaatregelen.

Inclusievere scholen openen hun deuren
© Willem Laros

Inclusief onderwijs: problemen of mogelijkheden

Bij de start van de conferentie in 2020 hebben we een filmpje vertoond waarin kinderen, ouders en professionals vertellen over hun ervaring met inclusief onderwijs in Nederland.

Ervaringen met inclusief onderwijs in YouTube-video 

Film gemaakt door Paul de Korte

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2021

In 2021 organiseren we de tweede landelijke conferentie rond het thema 'Naar Inclusiever Onderwijs'. De vorm van de conferentie hangt mede af van de coronamaatregelen. Na de zomer van 2020 geven we meer details en kunt u zich met een Early-birdbooking tegen een lager tarief aanmelden. Als u hiervan op de hoogte wilt blijven, schrijf dan in voor onze mailing (ook als u een bijdrage aan de conferentie wilt leveren).

Startconferentie Naar inclusiever onderwijs
Foto: Ewouter Blokland

Opvattingen over inclusiever onderwijs

De ziel van een samenleving kan zich niet op een betere wijze openbaren dan door de manier waarop ze haar kinderen behandelt.
Dat is een uitspraak van Nelson Mandela die mij bijzonder aanspreekt. Het is onze taak als volwassenen om voor kinderen een kansrijke toekomst mogelijk te maken waarin zij als volwaardige burgers deel uitmaken van onze samenleving. Daarbij mag niemand uitgesloten worden. Ik geloof in inclusief onderwijs ten behoeve van een inclusieve samenleving.
Alfons Timmerhuis, Lid College van Bestuur Consent, Enschede

Beweging naar inclusiever onderwijs ingezet

Bijna vijf jaar na de invoering van passend onderwijs en met de evaluatie voor de deur in 2020 is in onderwijsland, gemeenten en aanpalende sectoren de roep om meer inclusief onderwijs en ondersteunend inclusiever beleid steeds duidelijker hoorbaar.

Beweging naar inclusiever onderwijs ingezet
© Peter van Trijen

Op een groeiend aantal plekken en in alle windstreken zijn initiatieven genomen door onderwijsbestuurders en schoolleiders om samen met hun medewerkers, ouders en leerlingen een meer inclusieve leeromgeving te realiseren.

Een school waar álle kinderen, ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen naar school kunnen gaan.

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die al werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs. Het adviseert en steunt scholen die stappen zetten en zich op vormen van inclusiever onderwijs voorbereiden. Het praktijkplatform brengt goede en veelbelovende praktijk van samenwerking van regulier en speciaal onderwijs onder de aandacht en levert op uitnodiging een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de onderwijsleeromgeving en ondersteuning daarvan.

Terug naar begin van de webpagina