Documentaires, interviews en animaties over inclusiever onderwijs

"Bouwen aan Inclusiever Onderwijs"

In deze film praten twee schoolleiders, een coördinator vso, een docent lichamelijke opvoeding en een leraarondersteuner over verschillende aspecten van inclusieve(re) nieuwbouw, verbouw en andere aanpassingen van hun schoolgebouw in het regulier en speciaal onderwijs en wat dat voor hun dagelijkse werkpraktijk betekent.
Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, met wie het Platform samenwerkt in het 'Leerlab inclusieve onderwijshuisvesting' van het Nationale Groeifonds, schetst zijn toekomstvisie op het gebruik van gebouwen in de schoolomgeving. De première van deze video vond plaats tijdens onze jaarlijkse conferentie in juni 2024.

"Revolutie of Evolutie"

In deze korte film geven we een impressie van drie scholen die inclusief onderwijs verzorgen. Het betreft twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. Het gaat om De Korenaar in Eindhoven, de School met de Bijbel in Noordeloos en het Matrix Lyceum in Drachten. Schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders van deze scholen vertellen over hun ervaringen met een inclusieve onderwijspraktijk en de weg ernaartoe, mythes, sociale inclusie, knelpunten, oplossingen en successen. De documentaire is voor het eerst vertoond tijdens onze jaarlijkse conferentie in juni 2023.

De 22e eeuw begint nu!

Tijdens onze conferentie in 2022 schetst Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, waarmee het platform samenwerkt op het gebied van passende huisvesting en inclusieve scholenbouw, een inclusief toekomstperspectief en pleit hij voor goede onderwijshuisvesting die niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs maar ook aan de leefomgeving in de buurt of het dorp van de school.

Helaas zonder ondertiteling.

Impressie Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2022

Op 1 juni 2022 organiseerde het platform Naar Inclusiever Onderwijs zijn tweede landelijke conferentie. In deze gefilmde rapportage geven we vanuit enkele perspectieven een indruk en schetsen we het belang van deze drukbezochte bijeenkomst.
 

Een film van Tijmen Budding.

Inclusief onderwijs: problemen of mogelijkheden

In deze film die tijdens de opening van de startconferentie Naar inclusiever onderwijs in 2020 werd vertoond, vertellen leerlingen en een student, ouders en professionals over hun ervaring met inclusiever onderwijs. Daarnaast komen ook enkele professionals aan het woord.

Helaas zonder ondertiteling.

Samen op weg naar inclusiever onderwijs in Nederland

FNO Jongeren INC breekt in deze animatie een lans voor de ontwikkeling van inclusiever onderwijs in het Nederlandse onderwijs. Ieder kind heeft het recht op onderwijs. Samen leren op één school, ook als het leren om extra ondersteuning vraagt. Onderwijs dat zich aanpast aan de behoeften van de leerling.

Elke school is inclusief - tot op zekere hoogte!

Professor Dr. Mel Ainscow (University of Manchester) spreekt over de ontwikkeling van inclusief onderwijs sinds 1990, de Verklaring van Salamanca over 'special needs education' (1994), de rol van docenten en schoolleiders, en intercollegiale samenwerking op school.

Engels gesproken. Helaas zonder ondertiteling.

Op weg naar inclusiever onderwijs

Een film van Ieder(in) die een impressie geeft van de praktijk op basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. Elk kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. Maar dat betekent wel dat je als schoolleiding de leerkracht moet faciliteren om dat te kunnen doen.

Helaas zonder ondertiteling.

Naar top van de pagina