Video's en animaties over inclusiever onderwijs

Inclusief onderwijs: problemen of mogelijkheden

In deze film die tijdens de opening van de startconferentie Naar inclusiever onderwijs in 2020 werd vertoond, vertellen leerlingen en een student, ouders en professionals over hun ervaring met inclusiever onderwijs. Daarnaast komen ook enkele professionals aan het woord.

Helaas zonder ondertiteling.

Samen op weg naar inclusiever onderwijs in Nederland

FNO Jongeren INC breekt in deze animatie een lans voor de ontwikkeling van inclusiever onderwijs in het Nederlandse onderwijs. Ieder kind heeft het recht op onderwijs. Samen leren op één school, ook als het leren om extra ondersteuning vraagt. Onderwijs dat zich aanpast aan de behoeften van de leerling.

Elke school is inclusief - tot op zekere hoogte!

Professor Dr. Mel Ainscow (University of Manchester) spreekt over de ontwikkeling van inclusief onderwijs sinds 1990, de Verklaring van Salamanca over 'special needs education' (1994), de rol van docenten en schoolleiders, en intercollegiale samenwerking op school.

Engels gesproken. Helaas zonder ondertiteling.

Op weg naar inclusiever onderwijs

Een film van Ieder(in) die een impressie geeft van de praktijk op basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. Elk kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. Maar dat betekent wel dat je als schoolleiding de leerkracht moet faciliteren om dat te kunnen doen.

Helaas zonder ondertiteling.

Naar top van de pagina