Inclusievere scholen in primair en voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Kies voor een overzicht van inclusieve(re) scholen de provincie van de school of kijk op de kaart. Alleen provincies met scholen waarvan een beschrijving beschikbaar is, zijn hieronder vermeld.

Voortgezet onderwijs

Kies voor een overzicht van inclusieve(re) scholen de provincie van de school of kijk op de kaart. Alleen provincies met scholen waarvan een beschrijving beschikbaar is, zijn hieronder vermeld.

Toelichting scholenkaart

Op de scholenkaart staan scholen in het po en vo die stappen zetten/hebben gezet richting inclusief of inclusiever onderwijs. De verzameling van goede voorbeelden voor de scholenkaart is gestart door het platform In1school en in 2021 door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs overgenomen. Een deel van de scholen op de kaart heeft naar eigen oordeel stappen naar inclusief onderwijs gezet. Een ander deel van de scholen heeft landelijke bekendheid, omdat hun onderwijspraktijk een goed voorbeeld is van een schoolbrede inclusieve werkwijze.

Er zijn meer inclusieve(re) scholen in Nederland dan de kaart laat zien. We hebben inmiddels ruim 500 scholen in beeld maar nog lang niet van alle scholen hebben we voldoende beschrijvende informatie om een kort portret te maken. Het is niet de bedoeling een uitputtende lijst te maken maar wel meer en een gevarieerde groep initiatieven op te nemen in alle windstreken en provincies.
Tips over goede/veelbelovende voorbeelden van inclusievere scholen en zo mogelijk beschrijvende informatie hierover kun je mailen naar scholenopdekaart@naarinclusieveronderwijs.nl.

Magazine 'Zo kan het ook'

In twee edities van het Magazine 'Zo kan het ook' worden bij elkaar zeven bevlogen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs belicht die toewerken naar inclusiviteit in hun leef-en leergemeenschap. In het basisonderwijs betreft het De Korenaar in Eindhoven, Het Rondeel in Den Bosch, De Verrekijker in Julianadorp en De Kroevendonk in Roosendaal. Voor het voortgezet onderwijs staan Notre Dame des Anges in Ubbergen, Eduwiek in Hoogeveen en Innova in Enschede centraal.

Foto van kaft van Zo kan het ook voor het primair onderwijs. Foto van kaft van Zo kan het ook voor het voortgezet onderwijs.

Kinderen en jongeren met en zonder handicap die samen naar dezelfde (buurt)school kunnen en daar in een veilige omgeving, onderwijs krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden zou volgens internationale mensenrechtenverdragen, waaronder het VN-Kinderrechtenverdrag, standaard moeten zijn.

Toch zijn er diverse scholen in Nederland die het wel voor elkaar krijgen. In1school bezocht deze scholen die ons een inkijkje geven in hun school.
Ze vertellen, samen met leerlingen en ouders, wat er allemaal mogelijk is op het gebied van inclusief onderwijs met de juiste visie, houding en mensen. Deze scholen laten zien hoe zij zich aanpassen aan de leerbehoeften van elke leerling, ongeacht hun achtergrond of beperking. Meestal ontdekken de scholen dat er veel meer realiseerbaar is op het gebied van inclusiviteit dan zij ooit dachten. Zij bewijzen niet alleen dat inclusief onderwijs mogelijk is; zij ervaren ook dat het meerwaarde heeft voor álle leerlingen.

De magazines zijn bij Defence for Children aan te vragen tegen verzendkosten via info@defenceforchildren.nl.

Naar top van de pagina