Inclusievere scholen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

Primair onderwijs

Op de scholenkaart staan scholen in het po, vo en mbo die naar hun eigen oordeel stappen zetten/hebben gezet richting inclusief onderwijs. De verzameling van goede voorbeelden voor de scholenkaart is gestart door het platform In1school en in 2021 door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs overgenomen.
Kies voor een overzicht van inclusievere scholen de provincie van de school of kijk op de kaart. Alleen provincies met scholen waarvan een beschrijving beschikbaar is, zijn hieronder vermeld.

Voortgezet onderwijs en mbo

Kies voor een overzicht van inclusievere scholen de provincie van de school of kijk op de kaart. Alleen provincies met scholen waarvan een beschrijving beschikbaar is, zijn hieronder vermeld.

Naar top van de pagina