Activiteiten

Bezoek een inclusievere school

Scholen in het po en vo die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek.
Als je inspiratie wilt opdoen of leren van ervaringen van scholen en schoolteams die onderweg naar inclusiever onderwijs zijn, bekijk dan het aanbod van deze scholen.

Collegiale consultatie

Deze bijeenkomsten gericht op werkontwikkeling worden per onderwijssector po en vo georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats rond inhoudelijke/methodische vraagstukken of organisatorische en meer beleidsmatige vragen en richten zich op uitwisseling, verdieping en praktijkontwikkeling van de aangesloten veldinitiatieven. De groepen kunnen waar nodig versterkt worden met binnen- en buitenlandse experts.

Contactpersoon Werkgroep po:
Teun Dekker (directeur-bestuurder De Kroevendonk)
tdekker@kroevendonk.nl
Contactpersoon Werkgroepen vo:
Dolf van Veen (NCOJ)
dolf.vanveen@ncoj.nl

Week van Inclusief Onderwijs 2024

Een jaarlijks terugkerend event is de Week van Inclusief Onderwijs. In februari 2024 organiseren we een nieuwe week waarvan het programma nog wordt samengesteld. In de Week belichten we in een aantal onlinesessies waar we met de invoering van inclusief onderwijs nu staan, wat er nog nodig is en welke volgende stappen scholen, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers kunnen zetten. Ook staan we stil bij de activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en zijn samenwerkingspartners worden uitgevoerd. Meer details volgen in het najaar.
In 2023 heeft de Week uit een breed programma met daarin ook een rol voor leerlingen en ouders. Alle sessies van deze Week kun je terugkijken.

Helpdesk/ondersteuning

Een helpdesk voor advies en ondersteuningsvragen van scholen/besturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere partners. Het landelijk praktijkplatform beschikt over een netwerk van ervaringsdeskundigen/experts op het terrein van de ontwikkeling, invoering en uitvoering van inclusiever onderwijs.
Dit netwerk omvat experts van de initiatiefnemers uit de betrokken onderwijsorganisaties VOS/ABB, Verus en het NCOJ, aangevuld met deskundige professionals uit praktijk/beleid/bestuur van aangesloten voorbeelden in po en vo, gemeenten, uit lerarenopleidingen en samenwerkingsverbanden en aangesloten wetenschappers in binnen- en buitenland.

Blog Defence for Children

Kinderen hebben op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag eigen rechten. Daartoe behoort ook het recht op onderwijs. Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs krijgt veel vragen over de toegang tot onderwijs, thuiszitters en inclusief onderwijs. De kinderrechtenorganisatie Defence for Children besteedt in een eigen rubriek op onze website aandacht aan verschillende ontwikkelingen met betrekking tot kinderrechten en onderwijs.

Naar top van de pagina