Activiteiten

Bezoek inclusievere scholen

Schoollocaties in het po, vo en mbo die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek.
Geïnteresseerden kunnen deze scholen bezoeken.

Collegiale consultatie

Deze bijeenkomsten gericht op werkontwikkeling worden per onderwijssector po, vo en mbo georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats rond inhoudelijke/methodische vraagstukken of organisatorische en meer beleidsmatige vragen en richten zich op uitwisseling, verdieping en praktijkontwikkeling van de aangesloten veldinitiatieven. De groepen kunnen waar nodig versterkt worden met binnen- en buitenlandse experts.

Contactpersoon Werkgroep po:
Teun Dekker (directeur-bestuurder De Kroevendonk)
tdekker@kroevendonk.nl
Contactpersoon Werkgroepen vo en mbo:
Dolf van Veen (NCOJ)
dolf.vanveen@ncoj.nl

Webinar Naar Inclusiever Onderwijs

Het thema van het webinar van 3 maart 2021 zijn de (reis)ervaringen van leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs die met hun school werken aan inclusiever onderwijs. Waar staan ze voor, hoe is er in de voorbereiding en startfase gewerkt aan richting, cultuurverandering en draagvlak en aan veranderingen in de praktijk van het onderwijs? Wat zijn terugblikkend de leerervaringen qua proces en uitkomsten en welke ontwikkelingsopdrachten zijn er nu en straks?
De opnames van het webinar zijn terug te kijken.

Helpdesk/ondersteuning

Een helpdesk voor advies en ondersteuningsvragen van scholen/besturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere partners. Het landelijk praktijkplatform beschikt over een netwerk van ervaringsdeskundigen/experts op het terrein van de ontwikkeling, invoering en uitvoering van inclusiever onderwijs.
Dit netwerk omvat experts van de initiatiefnemers uit de betrokken onderwijsorganisaties VOS/ABB, Verus en het NCOJ, aangevuld met deskundige professionals uit praktijk/beleid/bestuur van aangesloten voorbeelden in po, vo en mbo, gemeenten, uit lerarenopleidingen en samenwerkingsverbanden en aangesloten wetenschappers in binnen- en buitenland.

Naar top van de pagina