Activiteiten

Bezoek een inclusievere school

Scholen in het po, vo en mbo die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek.
Als je inspiratie wilt opdoen of leren van ervaringen van scholen en schoolteams die onderweg naar inclusiever onderwijs zijn, bekijk dan het aanbod van deze scholen.

Collegiale consultatie

Deze bijeenkomsten gericht op werkontwikkeling worden per onderwijssector po, vo en mbo georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats rond inhoudelijke/methodische vraagstukken of organisatorische en meer beleidsmatige vragen en richten zich op uitwisseling, verdieping en praktijkontwikkeling van de aangesloten veldinitiatieven. De groepen kunnen waar nodig versterkt worden met binnen- en buitenlandse experts.

Contactpersoon Werkgroep po:
Teun Dekker (directeur-bestuurder De Kroevendonk)
tdekker@kroevendonk.nl
Contactpersoon Werkgroepen vo en mbo:
Dolf van Veen (NCOJ)
dolf.vanveen@ncoj.nl

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2023

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigt je graag uit om onze jaarlijkse conferentie bij te wonen. Onder het motto 'Inclusiever in de praktijk' gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Daarnaast hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart naar inclusief onderwijs een prominente plaats.

Aankondiging met 'Welkom - Conferentie Naar inclusiever onderwijs 2023'

In de sessies is veel aandacht voor nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma besteedt verder aandacht aan de samenwerking tussen het gespecialiseerd en regulier onderwijs, de bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten, en de internationale kennisbasis op het gebied van inclusief onderwijs.

Week van Inclusief Onderwijs

Een jaarlijks terugkerend event is de Week van Inclusief Onderwijs. In 2023 hebben we een breed programma waarin ook leerlingen en ouders een rol hebben. In de Week belichten we in een aantal onlinesessies waar we met de invoering van inclusief onderwijs nu staan, wat er nog nodig is en welke volgende stappen scholen, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers kunnen zetten. Ook staan we stil bij de activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en zijn samenwerkingspartners worden uitgevoerd. Alle sessies kun je terugkijken.

Helpdesk/ondersteuning

Een helpdesk voor advies en ondersteuningsvragen van scholen/besturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere partners. Het landelijk praktijkplatform beschikt over een netwerk van ervaringsdeskundigen/experts op het terrein van de ontwikkeling, invoering en uitvoering van inclusiever onderwijs.
Dit netwerk omvat experts van de initiatiefnemers uit de betrokken onderwijsorganisaties VOS/ABB, Verus en het NCOJ, aangevuld met deskundige professionals uit praktijk/beleid/bestuur van aangesloten voorbeelden in po, vo en mbo, gemeenten, uit lerarenopleidingen en samenwerkingsverbanden en aangesloten wetenschappers in binnen- en buitenland.

Blog Defence for Children

Kinderen hebben op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag eigen rechten. Daartoe behoort ook het recht op onderwijs. Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs krijgt veel vragen over de toegang tot onderwijs, thuiszitters en inclusief onderwijs. De kinderrechtenorganisatie Defence for Children besteedt in een eigen rubriek op onze website aandacht aan verschillende ontwikkelingen met betrekking tot kinderrechten en onderwijs.

Naar top van de pagina