Inclusievere scholen openen hun deuren

Bezoek scholen met een inclusieve praktijk

Steeds meer scholen hebben de behoefte het proces Naar Inclusiever Onderwijs op te starten of een extra impuls te geven, zo blijkt uit vragen en opmerkingen die ons uit de onderwijspraktijk bereiken. Om het proces in de eigen school te ijken, om inspiratie op te doen of te leren van ervaringen van scholen en schoolteams die onderweg zijn, biedt het Platform in samenwerking met gevorderde en beginnende inclusieve(re) scholen schoolbezoeken aan. We kijken daarbij vooral naar de huidige praktijk van de school, welke factoren hebben bijgedragen aan het realiseren van inclusiever onderwijs en welke leermomenten gedeeld kunnen worden met andere scholen en samenwerkingsverbanden. Zo koppelt het Platform interesse aan praktijkervaring.

Gebouw van De Korenaar met buitenspelende leerlingen
Foto: Daniëlla van Bergen

Het aantal inschrijvingen voor de ontvangende school is beperkt om de school niet te overbelasten. Er is een maximum van 2 inschrijvingen per bezoekende school of organisatie om zoveel mogelijk (andere) geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden kennis te laten maken met de inclusieve praktijk.
We werken daarom op basis van het principe 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Meld jouw school als bezoeklocatie aan

Als jouw school zelf bezig is met inclusiever onderwijs in te voeren en ervaringen wil delen met collega's van andere scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden, meld jouw school dan aan als mogelijke bezoeklocatie. Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met jou op.

Meld je aan voor een schoolbezoek

Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
Na registratie ontvang je een bevestiging van aanmelding.
De school neemt 1-2 weken voorafgaande aan het bezoek contact met jou op.
Als er te weinig aanmeldingen zijn of bij andere bijzondere omstandigheden, behoudt de school zich het recht voor een schoolbezoek te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.

Op dit moment hebben we even geen scholen beschikbaar maar we werken hard aan nieuwe bezoekafspraken.

Contact over een werkbezoek aan een school

Neem met vragen over schoolbezoeken contact met ons op via schoolbezoek@naarinclusieveronderwijs.nl

Inclusieve(re) scholen

Deze inclusieve(re) scholen hebben de afgelopen jaren hun ervaringen met scholen, samenwerkingsverbanden en andere geïnteresseerden tijdens schoolbezoeken gedeeld: De Korenaar, De Kroevendonk, Eduwiek, De Grondtoon, Het Anker ...

Naar top van de pagina