Privacyverklaring en cookies

Privacybepalingen

De website www.naarinclusieveronderwijs.nl is eigendom van het Nederlands Centrum voor Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ). Het beheer van de website ligt ook bij het NCOJ.

Als u ons met een formulier van de website gegevens verstrekt, worden deze versleuteld naar het NCOJ verstuurd. Dit gebeurt via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
De verstrekte gegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Deze zijn opgeslagen op een externe server. De server is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.

Privacy bij het aanmelden voor NIO-mailing

Als u zich op de website aanmeldt voor de NIO-mailing verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en sector waarin de aanmelder werkzaam is.
Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard totdat u zich afmeldt voor onze mailing. Wij verwijderen dan direct uw gegevens.
Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en louter gebruikt om met u te communiceren.

Privacy in het kader van door het NCOJ georganiseerde bijeenkomsten

Het NCOJ organiseert bijeenkomsten voor het onderwijs, de jeugdzorg en gemeenten.
Bij het inschrijven via de website www.naarinclusieveronderwijs.nl worden gegevens verzameld, zoals naam, aanheftitel, organisatie/instelling, sector waarin de aanmelder werkzaam is, e-mailadres en informatie die u zelf invult in een berichtveld.

De verstrekte gegevens worden louter gebruikt voor de communicatie over de bijeenkomst (over de inhoud van de bijeenkomst, eventuele wijzigingen in de organisatie, nazending verslagen) waarvoor deelnemers zich hebben ingeschreven.
Drie maanden na afloop van de voornoemde bijeenkomst worden alle gegevens verwijderd.

In het geval de inschrijving via een website van een derde partij verloopt, vallen de verstrekte gegevens onder de privacybepalingen van de eigenaar/beheerder van de betreffende website. Het NCOJ heeft geen toegang tot de persoonlijke gegevens van de ingeschrevenen.

Privacy bij het gebruik van het algemene contactformulier

In het geval u contact met ons zoekt via het algemene contactformulier op de website verzamelen wij de volgende gegevens: organisatie/instelling, naam, e-mailadres en de informatie die u zelf invult in het berichtveld.
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen; om informatie en advies te geven; om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische post.

In het geval u via onze website contact opneemt met derden zoals de initiatiefnemers of samenwerkingspartners van Naar inclusiever onderwijs, geldt het privacybeleid van de betreffende organisatie.

Overige bepalingen

Het is mogelijk dat het NCOJ zijn privacyverklaring van tijd tot tijd evalueert en op deze pagina publiceert.

Deze website bevat linken naar websites van derden. Het NCOJ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites.

Wilt u gebruik maken van een van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde rechten van betrokkenen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. U kunt verzoeken om:

  • inzage welke persoonsgegevens het NCOJ van u verwerkt of een verzoek doen om rectificatie;
  • beperking van de verwerking;
  • verwijdering;
  • overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van (deze) persoonsgegevens.

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt uw verzoek sturen naar info@ncoj.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.
We maken gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website eenvoudiger te maken. We kunnen de cookies niet herleiden tot een pc of individu. We gebruiken de verzamelde informatie alleen voor de doeleinden zoals hier is beschreven. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  1. Essentiële cookies om de website goed te laten werken. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt bij het inloggen op beveiligde webpagina's of bij het invullen van een formulier om uw gegevens tijdelijk te onthouden (zogenaamde sessiecookies). Deze cookies worden verwijderd als u uitlogt, nadat u het formulier met succes heeft verstuurd of als u uw browser sluit.
  2. Analytische cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke onderdelen op de website goed worden gelezen en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

De statistieken die we verzamelen zijn op basis van geanonimiseerd IP-adres en kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Om ervoor te zorgen dat we veilig en anoniem deze gegevens verzamelen, hebben we de volgende maatregelen getroffen:
- we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics;
- we hebben 'gegevens delen' en 'benchmarking' binnen ons Google-Analyticsaccount uitgezet;
- we maken geen gebruik van Googles marketing- en verkoopdiensten en salesexperts in combinatie met de Google-Analyticscookies.

Google Analytics plaatst de volgende cookies:
Naam: _ga, bewaartermijn: 2 jaar
Naam: _gat, bewaartermijn: 24 uur
Naam: _gid, bewaartermijn: 1 sessie

De cookies "cookieControl" en "cookieControlPrefs" worden geplaatst, nadat u uw voorkeur voor het type cookies heeft bevestigd. Deze cookies worden respectievelijk 24 uur en 1 jaar opgeslagen. De cookie "modal_shown" is een functionele cookie dat 60 dagen wordt opgeslagen.

U kunt cookies eenvoudig via de browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies het onderdeel "Help" in de browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of u kunt aangeven dat u een melding krijgt telkens wanneer er een nieuw cookie naar uw computer of mobiele toestel wordt gestuurd.

Naar top van de pagina