Wat doen we

De activiteiten die het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs uitvoert betreft een viertal terreinen:

  • het organiseren van netwerken van scholen in po, vo en mbo die elkaar via collegiale consultatie helpen en ondersteunen om hun onderwijs inclusiever te maken
  • verzamelen en delen van informatie over inclusiever onderwijs met scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten en andere partners onder meer via werkbezoeken en onderzoek
  • het organiseren van webinars en een jaarlijkse landelijke conferentie om inzichten en kennis uit te wisselen
  • het voorzien in een helpdesk en website dat de genoemde processen ondersteunt
Wat doen we
Terug naar begin van de webpagina