Gereedschapskist inclusiever onderwijs

Wat de gereedschapskist inclusiever onderwijs biedt

De gereedschapskist inclusiever onderwijs biedt informatie, inspiratie, materialen en hulpmiddelen om te werken aan inclusiever onderwijs. Van materiaal voor dagelijks gebruik in de klas en hulpmiddelen voor visieontwikkeling tot informatie over bestuurlijke randvoorwaarden, je kunt hier heel uiteenlopende gereedschappen vinden om te bouwen aan inclusiever onderwijs. De bronnen zijn: boeken, artikelen, websites, enz. Aangezien ontwikkelingen naar inclusiever onderwijs in verschillende andere landen al langer aan de gang zijn, hebben we ook internationale bronnen en materialen opgenomen.

De gereedschappen zijn geordend in acht rubrieken:

  1. Visie en draagvlak
  2. Hoe je dat in de klas kan doen
  3. Leiderschap voor inclusie
  4. Ondersteuning en begeleiding
  5. Ouders en leerlingen
  6. Beleid en bestuur
  7. Meten en evalueren van inclusie
  8. Professionaliseren en opleiden
Icoon van gereedschapskist

Bij de gereedschappen staat steeds vermeld of ze gericht zijn op po, vo of mbo en voor welke doelgroepen ze voornamelijk bruikbaar zijn, bijvoorbeeld leraren, ib’ers en zorgcoördinatoren, schoolleiders enz.

Het overzicht is niet volledig. Er is (wereldwijd) een grote schat aan (literatuur)bronnen op het gebied van inclusie aanwezig. We streven ernaar een bron aan de gereedschapskist toe te voegen zodra deze door ons is beoordeeld op bruikbaarheid voor de Nederlandse onderwijspraktijk.
Heb of ken je zelf interessante bronnen, neem dan contact op met ons op via het contactformulier van het platform Naar Inclusiever Onderwijs.

Naar top van de pagina