Ambassadeurs Inclusiever Onderwijs

Onze inspirators van de inclusieve-schoolbeweging

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs is trots op zijn ambassadeurs in het primair en voortgezet onderwijs die als inspirator van inclusief onderwijs in Nederland optreden. In juni 2023 hebben we vier nieuwe ambassasadeurs 'benoemd' waarmee het totaal aantal op acht uitkomt.
Gepokt en gemazeld in de onderwijspraktijk van alledag hebben zij het laatste decennium belangrijke bijdragen geleverd aan onderwijsvernieuwing in het algemeen en het werken aan inclusiever onderwijs in het bijzonder.
Deze vertegenwoordigers van onze beweging naar inclusief onderwijs zijn altijd bereid om hun expertise, ervaringen en enthousiasme te delen met anderen in het onderwijs, de jeugdhulp, de lokale overheid of daarbuiten.

Portret van Teun Dekker.

Teun Dekker

Directeur-bestuurder basisschool De Kroevendonk in Roosendaal (po)

Portret van Bedri de Jonge.

Berdi de Jonge

Directeur basisschool De Korenaar in Eindhoven (po)

Portret van Jan Otte.

Jan Otte

Lid College van Bestuur Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn (vo)

Portret van Albert Weishaupt.

Albert Weishaupt

Bestuurder Roelof van Echten College/Eduwiek in Hoogeveen (vo)

Portret van Teuny Bosma.

Teuny Bosma

Directeur Matrix Lyceum in Drachten (vo)

Portret van Huub de Haan.

Huub de Haan

Algemeen directeur KindCentrum Borgele in Deventer (po)

Portret van Hans van Tricht.

Hans van Tricht

Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Wijzer in Bunschoten-Spakenburg (po)

Portret van Frans Vulling.

Frans Vullings

Algemeen directeur Talentencampus Venlo (po)

Naar top van de pagina