Wie zijn wij

Initiatiefnemers

VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
VOS/ABB
Contactpersoon: Marieke Bloothoofd
mbloothoofd@vosabb.nl

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland.
Verus
Contactpersonen: Martin van Oosten & Marcel Elsenaar
mvanoosten@verus.nl
melsenaar@verus.nl

Het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg stimuleert en ondersteunt vormen van structurele samenwerking tussen het (speciaal) onderwijs, instellingen op het gebied van jeugdzorg, welzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, leerplichtzaken en veiligheid, en gemeenten.
NCOJ
Contactpersoon: Dolf van Veen
dolf.vanveen@ncoj.nl

Samenwerkingspartners

De organisaties waarmee wij samenwerken omvatten onder meer:

 • Deelnemende inclusievere scholen en onderwijsbesturen
 • FNO Jongeren INC
 • Sectorraad GO
 • Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO)
 • Sectorraad samenwerkingsverbanden swv vo
 • Sectorraad Praktijkonderwijs
 • Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
 • LBBO
 • BiOND
 • IederIn
 • het Gehandicapte Kind
 • Ouders & Onderwijs
 • Defence for Children
 • College voor de Rechten van de Mens
 • JongPIT
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Lerarenopleidingen: VELON themagroep Passend onderwijs voor po/vo/mbo en WOSO (Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs)
 • Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (25 landelijke professionele organisaties)
Naar top van de pagina