Mastertalks inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs - welke beweging is gaande?

Het doel van de mastertalk is om mensen te prikkelen en enthousiast te maken voor het werken aan inclusiever onderwijs. Waarom is dit nu van belang, welke beweging komt in Nederland op gang en hoe zal dit de komende jaren naar verwachting lopen? We willen betere resultaten voor álle kinderen, juist ook waar sprake is van achterstandsituaties, extra ondersteuningsbehoeften en risico’s. Hoe blijven we niet hangen in weerstand maar bouwen we verder op goede voorbeelden en samenwerking met het speciaal onderwijs? Deze mastertalk gaat over spoorzoeken en stappen vooruit zetten.

Heel veel professionalisering vindt op de werkplek plaats. Zo’n huisacademie is een mooie manier om de kennis die ontwikkeld wordt meer bij elkaar te brengen.

Over Dolf van Veen

Prof. drs. Dolf van Veen is orthopedagoog, hoofd Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), bijzonder hoogleraar en mede-oprichter van platform Naar Inclusiever onderwijs.

Wat je leert van dit gesprek

  • Je komt erachter waar het bij het werken aan inclusiever onderwijs om gaat
  • De stand van zaken in Nederland op dit gebied en het belang van samenwerking met het gespecialiseerd onderwijs
  • Goede voorbeelden waarbij we kunnen aansluiten
  • Suggesties voor een oriëntatie en het zetten van (de eerste) stappen vooruit

Inhoud van het gesprek

Introductie van thema en expert
1-4 min. Nederland lange tijd gidsland voor speciaal onderwijs
4-9 min. Van speciaal en passend naar inclusief onderwijs: drie thema’s
9-12 min. De architectuur van een versterkte leeromgeving
12-17 min. Leren van bestaande praktijkvoorbeelden?
17-20 min. Over samenwerking en de focus op brede spectrum speciale onderwijszorg
20-25 min. Verschillende startposities en aanpakken van scholen
25-30 min. (Buitenlandse) ervaringen benutten: over de stip op de horizon en de wegen daarheen
30-33 min.Scholen inrichten voor alle leerlingen; goede voorbeelden bezoeken
33-39 min. De randvoorwaarden

Bekijk de mastertalk

Helaas zonder ondertiteling.

Alle kinderen hebben recht op inclusief onderwijs

Langzamerhand klinkt ook in Nederland de roep om inclusiever onderwijs. Bij de evaluatie van passend onderwijs werd erover gesproken en de onderwijsraad publiceerde een advies. Het is belangrijk dat iedere organisatie hier goed over nadenkt en natuurlijk stappen gaat zetten. Basisschool De Kroevendonk werkt al ongeveer 20 jaar aan inclusiever onderwijs en inspireert andere organisaties om ook in beweging te komen.

The journey of a thousand miles begins with one step.

Over Teun Dekker

Teun Dekker is directeur-bestuurder van de SPCO en SPCKO in Roosendaal. Velen kennen hem beter als directeur van De Kroevendonk, een inclusief denkend kindcentrum. Tevens is hij gastdocent bij hogescholen en als docent Leidinggeven aan een integraal kindcentrum verbonden aan Avans+. Samen met anderen heeft hij gewerkt aan het starten van de beweging naar inclusiever onderwijs.

Wat je leert van dit gesprek

  • Je wordt aan het denken gezet over je visie op mensen en onderwijs
  • Je wordt uitgedaagd om stappen te zetten
  • Je leert om voorbij beperkingen te kijken
  • Je wordt gemotiveerd om uit te gaan van mogelijkheden

Inhoud van het gesprek

Introductie van thema en expert
2-4 min. De omslag naar inclusief onderwijs en mediërend leren
4-7 min. Hoe zit dat in onze maatschappij?
7-9 min. Vanuit mensvisie naar onderwijsvisie
9-12 min. Hoe ziet het eruit in de praktijk?
12-20 min. Gepassioneerde professionals als eenheid
20-26 min. Drie criteria om ‘samen naar school’ te kunnen
26-31 min. Aantrekkingskracht en idealen van de Kroevendonk
30-35 min. Openheid en communicatie
35-39 min. Hoe regel je inclusief onderwijs praktisch (en financieel)?
39-44 min. Leerplicht en recht op onderwijs
44-47 min. Aanbevelingen van Teun

Bekijk de mastertalk

Helaas zonder ondertiteling.

Naar top van de pagina