Minister: maak schoolgebouwen geschikt voor inclusief onderwijs

Schoolgebouwen moeten bij nieuwbouw of renovatie meteen geschikt gemaakt worden voor inclusief onderwijs. Dat schrijft minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Met name voor inclusief onderwijs zijn de wettelijke eisen voor onderwijshuisvesting niet duidelijk genoeg.

Nieuw schoolgebouw De Grondtoon in Bunschoten

Minister Wiersma meldt dat hij van plan is een werkgroep van deskundigen te vragen wat nodig is om inclusief onderwijs in het kader van onderwijshuisvesting te realiseren, voortbouwend op het kwaliteitskader onderwijshuisvesting. Als gemeenten dit beleid verwerken in hun IHP, dan wordt de onderwijshuisvesting bij nieuwbouw en renovatie naar zijn oordeel steeds inclusiever.

"We moeten af van de arrangementencultuur"

In de ontwikkeling van passend onderwijs naar inclusief onderwijs "moeten we loskomen van het denken in trajecten en maatwerk voor individuele leerlingen. We zijn daar de afgelopen jaren een beetje in doorgeschoten; te veel kinderen hebben een label opgeplakt gekregen, en zitten in aparte klasjes en groepen.

Zo kan het ook

Dat leidde tot regulier onderwijs met daar allerlei extra dingen tegenaan geplakt (...). Inclusief onderwijs gaat daar hopelijk een eind aan maken", aldus Dolf van Veen van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs in het PO Magazine.

Werkbezoek aan inclusievere scholen weer mogelijk

Scholen die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek in dit schooljaar. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben deze activiteiten stilgelegen maar nu ontvangen scholen in het basisonderwijs graag geïnteresseerden om hen kennis met een inclusieve onderwijspraktijk te laten maken.

Inclusievere scholen openen hun deuren
© Willem Laros

Progressie inclusievere vo-scholen vraagt betere randvoorwaarden en ondersteuning

De helft van de vo-scholen die aan inclusief onderwijs werken wil de komende jaren het aantal leerlingen die speciale onderwijszorg nodig hebben uitbreiden en niet doorverwijzen naar het gespecialiseerd onderwijs. De groep scholen die wil uitbreiden geeft aan dat een aantal randvoorwaarden dan wel moet verbeteren.
Uit het eerste onderzoek onder inclusievere vo-scholen blijkt ook dat dé motivatie achter inclusiever onderwijs bij vo-scholen komt van binnen deze scholen en nauwelijks van buiten.

Dit is te lezen in het onderzoeksrapport 'Werken aan inclusiever voortgezet onderwijs' van het NCOJ.

Doe je mee?

Ieder kind heeft het recht op onderwijs, op het ontwikkelen van talenten. Samen op één school, ook wanneer het leren extra ondersteuning vraagt. Bekijk de animatie waarin we vertellen wat ons beweegt.

De noodzaak van inclusief onderwijs in video. De video is ondertiteld.

Gewoon mee kunnen doen. Met onderwijs dat zich aanpast aan jouw behoeften ... Genoeg aandacht ... Leerkrachten die voldoende worden ondersteund ... Zorg en begeleiding dichtbij ... We leren mét en van elkaar. In één onderwijssysteem, voor iedereen!
Een inclusieve samenleving vraagt om inclusief onderwijs. Daar leggen we de basis voor samenleven en samenwerken aan een kansrijke toekomst, waarin iedereen kan meedoen.

JongPIT en het Platform Naar Inclusiever Onderwijs zetten in op verdere ontwikkeling van inclusief onderwijs. Uit ons startonderzoek blijkt dat er op het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland mooie schoolvoorbeelden en aansprekende initiatieven bestaan. Daar sluiten we bij aan, daar kunnen we van leren en daar willen we meer van!
Met steun en intensieve samenwerking helpen we scholen en samenwerkingsverbanden. We benoemen knelpunten en zoeken naar oplossingen. Samen met andere betrokken organisaties, gemeenten en met kinderen, jongeren en ouders. Opgedane kennis en leerervaringen worden gericht verspreid onder andere scholen en nieuwe kansrijke regio's.

Inclusief onderwijs IS mogelijk en van groot maatschappelijk belang, de schoolvoorbeelden laten dat zien. Samen op weg naar inclusief onderwijs in Nederland.

Blijf op de hoogte!

In juni 2022 organiseerde het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie over het inclusiever onderwijs. Vele praktijkvoorbeelden uit het po en vo passeerden daarin uitgebreid de revue.

Wij houden u graag op de hoogte van onze vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld over toekomstige webinars, collegiale consultatie, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten.
Heeft u interesse? Meld u dan aan voor onze mailing.

Minister Slob blij met beweging en praktijkplatform

Ruim 600 deelnemers aan de Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs uit het onderwijs, zorginstellingen en gemeenten hoorden en zagen een enthousiaste minister Arie Slob zijn bewondering en steun uitspreken voor de beweging en praktijkinitiatieven.

Minister Arie Slob tijdens Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2020.
Foto: Ewouter Blokland
Naar top van de pagina