Platform Naar Inclusiever Onderwijs gaat nieuwe fase in

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs en de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden Overkoepelend Netwerk Samenwerkingsverbanden (ONSwv) gaan per 1 augustus 2024 intensief samenwerken. Dat maakten de organisaties bekend tijdens de vierde editie van het congres Naar inclusiever onderwijs op 12 juni jl.

Vertegenwoordigers van de organisaties poseren gezamenlijk voor Spant.

Vertegenwoordigers van Verus, VOS/ABB, NCOJ, Netwerk LPO en Sectorraad swv vo bij de bekendmaking.
Foto: Ewouter Blokland

ONSwv en de stichting NIO in oprichting gaan zich aan elkaar verbinden en structureel samenwerken vanuit gezamenlijke doelen. Om deze intensieve samenwerking te bekrachtigen gaat ONSwv deelnemen aan de stuurgroep van de stichting platform NIO.

De samenwerking richt zich met name op het voorzien in goede informatie en ondersteuning van scholen en samenwerkingsverbanden en hun partners die in de praktijk werken aan inclusiever onderwijs. Een centraal informatiepunt en het verzamelen en delen van kennis en uitwisselen van leerervaringen binnen praktijkinitiatieven zijn daarin kernactiviteiten.

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs: grote belangstelling, inspiratie en volop energie

De vierde conferentie van het Platform met het motto 'Bouwen aan inclusiever onderwijs' is ook dit jaar weer druk bezocht. In meer dan dertig sessies werd aandacht besteed aan (nieuwe) en gevarieerde inclusieve(re) praktijken in de klas, op school en in samenwerkingsverbanden.

De conferentie werd na een creatieve start officieel geopend door Berend Kamphuis, voorzitter College van Bestuur van Verus. Daarna volgde een panelgesprek onder leiding van Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB, met vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden, het ministerie van OCW, Talentencampus Venlo en Ouders & Onderwijs.

Panelgesprek op podium, vijf deelnemers zittend op een bank/stoelen.
Foto: Ewouter Blokland

Tijdens de opening werd het filmpje "Bouwen aan Inclusiever Onderwijs" vertoond dat gaat over wat er nodig om een schoolgebouw zo in te richten (zowel nieuwbouw als aanpassing van een bestaand gebouw) waardoor iedere leerling tot zijn recht kan komen. Je kunt het filmpje op onze website bekijken.

Een uitgebreid verslag van de opening is te vinden bij onze partnerorganisatie Verus.

Verslag conferentie

Actueel

Handreiking 'Samen werken voor inclusiever onderwijs'

Meer scholen inclusiever maken kan het onderwijs niet alleen. Daar zijn ook de gemeenten voor nodig. Gemeenten hebben taken die voor scholen belangrijk zijn, zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, jeugdhulp en dergelijke. En bovendien houdt inclusie niet op na schooltijd. Hoe werken samenwerkingsverbanden in het onderwijs en gemeenten hierin dan goed samen, onder meer in het OOGO, LEA of REA? En waarover moet dat gesprek gaan?

Voorkaft van de handreiking

Negen voorloperregio's, die samenwerken in het landelijke FNO-programma Naar inclusiever onderwijs hebben hun ervaringen en inzichten gebundeld in een handreiking. Deze handreiking, geschreven door Marij Bosdriesz en Dolf van Veen en getiteld 'Samen werken voor inclusiever onderwijs', is op 10 februari 2023 aangeboden aan Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG, en Martijn Sanders, directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van OCW.

Blijf op de hoogte!

Jaarlijks organiseren we een landelijke conferentie over inclusiever onderwijs waarin vele praktijkvoorbeelden uit het po, vo en mbo uitgebreid de revue passeren. De volgende conferentie staat gepland op 4 juni 2025, weer in het Spant in Bussum.
In het voorjaar organiseren we de Week van Inclusief Onderwijs, onlinesessies die iedereen kan bijwonen of terugkijken.
Daarnaast publiceren we handreikingen en onderzoeken, en verversen we geregeld onze toolkit of gereedschapskist voor inclusief onderwijs.

Wij houden je graag op de hoogte van onze vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld over webinars, collegiale consultatie, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten.
Heb je interesse? Meld je dan aan voor onze mailing.

Gereedschapskist Inclusiever Onderwijs

Onze gereedschapskist inclusiever onderwijs biedt informatie, inspiratie, materialen en hulpmiddelen om te werken aan inclusiever onderwijs. Van materiaal voor dagelijks gebruik in de klas en hulpmiddelen voor visieontwikkeling tot informatie over bestuurlijke randvoorwaarden.

Afbeelding van een gereedschapskist in zwart-wit

Deze 'toolkit' is ontwikkeld voor leraren, ib’ers/zorgcoördinatoren, schoolleiders, ondersteuners uit het onderwijs en daarbuiten, bestuurders, beleidsmakers, en ouders en leerlingen.

Week van Inclusief Onderwijs
De stand van zaken in 2024

Huisstijlposter in videospeler met tekst 'Week van Inclusief Onderwijs en maandag 26 februari 2024'

Regionale vormgeving inclusiever
onderwijs in SWV Driegang

Huisstijlposter in videospeler met tekst 'Week van Inclusief Onderwijs en woensdag 28 februari 2024'

Ouders en inclusief onderwijs
 

Huisstijlposter in videospeler met tekst 'Week van Inclusief Onderwijs en vrijdag 1 maart 2024'

Naar top van de pagina