Wie zijn wij

Initiatiefnemers

VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
VOS/ABB
Contactpersoon: Marieke Bloothoofd
mbloothoofd@vosabb.nl

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland.
Verus
Contactpersonen: Martin van Oosten & Marcel Elsenaar
mvanoosten@verus.nl
melsenaar@verus.nl

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) is de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland.
LVGS
Contactpersoon: Marnix Niemeijer
mniemeijer@lvgs.nl

Het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg stimuleert en ondersteunt vormen van structurele samenwerking tussen het (speciaal) onderwijs, instellingen op het gebied van jeugdzorg, welzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, leerplichtzaken en veiligheid, en gemeenten.
NCOJ
Contactpersoon: Dolf van Veen
dolf.vanveen@ncoj.nl

Samenwerkingspartners

Organisaties waarmee wordt samengewerkt, omvatten onder meer:

  • Deelnemende inclusievere scholen en onderwijsbesturen (startaantal mei 2019 circa 40 instellingen uit po, vo en mbo)
  • Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO)
  • Sectorraad Praktijkonderwijs (Pro)
  • IederIn
  • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
  • Ouders & Onderwijs
  • Defence for Children
  • Lerarenopleidingen: VELON themagroep Passend onderwijs voor po/vo/mbo en WOSO (Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs)
  • Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (25 landelijke professionele organisaties)
Terug naar begin van de webpagina