Wie zijn wij

Initiatiefnemers

VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
VOS/ABB
Contactpersonen: Marieke Bloothoofd & Eline Vrenken
mbloothoofd@vosabb.nl
evrenken@vosabb.nl

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland.
Verus
Contactpersonen: Martin van Oosten & Marcel Elsenaar
mvanoosten@verus.nl
melsenaar@verus.nl

Het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg stimuleert en ondersteunt vormen van structurele samenwerking tussen het (speciaal) onderwijs, instellingen op het gebied van jeugdzorg, welzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, leerplichtzaken en veiligheid, en gemeenten.
NCOJ
Contactpersoon: Dolf van Veen
dolf.vanveen@ncoj.nl

Samenwerkingspartners

Organisaties waarmee wordt samengewerkt, omvatten onder meer:

  • Deelnemende inclusievere scholen en onderwijsbesturen (startaantal mei 2019 circa 40 instellingen uit po, vo en mbo)
  • Sectorraad GO
  • Sectorraad Praktijkonderwijs (Pro)
  • IederIn
  • het Gehandicapte Kind
  • Ouders & Onderwijs
  • Defence for Children
  • Lerarenopleidingen: VELON themagroep Passend onderwijs voor po/vo/mbo en WOSO (Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs)
  • Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (25 landelijke professionele organisaties)
Terug naar begin van de webpagina