Nieuwsbrief zomer 2020

Met ondersteuning op regulier onderwijs

Ongemerkt is het regulier onderwijs in ons land in belangrijke mate inclusiever gaan werken. Veel kinderen met een auditieve of visuele beperking gaan inmiddels niet meer naar een school voor speciaal onderwijs, maar gaan gewoon met hun leeftijdsgenoten naar de school in wijk of buurt. Veel van die scholen worden bijvoorbeeld door Koninklijke Visio, voor kinderen met een visuele beperking, begeleid. Dat vertelt Marcel Janssen, onderwijsdirecteur van dit landelijke instituut. "Mede door de roep van ouders zijn zo'n 40 jaar geleden al scholen begonnen met de begeleiding van deze kinderen. Dat heeft een vlucht genomen. Inmiddels volgt meer dan 80% van onze leerlingen onderwijs op een reguliere school".

Zonder dat het velen opgevallen is, heeft het regulier onderwijs een groep leerlingen ingepast en is dus min of meer geruisloos inclusiever gaan werken. We hebben het over de categorie dove, slechthorende, en kinderen met een communicatieve beperking en kinderen met taal- spraakontwikkelingsstoornissen en de blinde en slechtziende leerlingen. Er zijn natuurlijk nog kleine speciale cluster 1 en 2 scholen voor leerlingen die dat nodig hebben, maar bijvoorbeeld van de slechtziende en blinde leerlingen zit al meer dan 80 % in het regulier onderwijs. Het motto is steeds regulier waar kan en speciaal waar nodig. Koninklijke Visio heeft inmiddels in de lange jaren van zijn bestaan een grote expertise ontwikkeld. Deskundigheid waar dagelijks reguliere scholen een groot profijt van hebben. Weliswaar ligt de focus in die begeleiding op de leraar die een kind met een visuele beperking in de klas heeft, maar helpen de inzichten en methode collega’s en het team van de school. "Neem het kind met een kokervisus. Dat kind is steeds bezig door een koker de leraar in beeld te krijgen of de focus te richten op iets wat hij of zij aanwijst. Als een leerkracht steeds heen en weer loopt en niet op vaste plaatsen iets laat zien, is dat voor zo’n kind niet te doen. Wij richten de begeleiding op dat bewegen, op het gebruik van vaste plaatsen, aangepaste leer- en hulpmiddelen en vaste structuren En dat helpt niet alleen dat kind met een kokervisie, maar ook kinderen die problemen hebben met drukke prikkels." Koninklijke Visio investeert veel tijd en aandacht aan onderzoek en innovatie. Zo wordt geďnvesteerd in leerstoelen, in wetenschappelijk onderzoek dus. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Leerstoel Visuele en lichamelijke beperkingen, onderzoek dat zich richt zich op de relatie tussen perceptie en actie en de effecten hiervan op leren en gedrag. Maar er is meer. Er is een atlas voor slechtziende leerlingen ontwikkeld, die voor veel meer kinderen in het regulier onderwijs een belangrijke steun kan bieden. Er is een helpdesk voor leraren, die op ieder moment dat je met een vraag zit, kan worden gebeld. Er is een e-learning als je je wilt bekwamen in de didactiek van kinderen met een visuele beperking. Voor het delen en borgen van kennis over het dit type onderwijs is er de website www.eduvip.nl . Kennis moet je immers delen! Het is moeilijk om het enthousiasme van Marcel Janssen te stuiten. Het zal niet bevreemden, dat hij gelukkig is met de oprichting van het Platform Inclusiever Onderwijs. "Iedere school zou inclusief moeten denken en werken. Een school moet zijn uitgerust om kinderen de mogelijkheid te bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We praten met Marcel over de hobbels die zich kunnen voordoen voor kinderen met een visuele beperking in het regulier onderwijs. De Coronatijd en de anderhalve meter is bijvoorbeeld zo’n hobbel, vertelt hij. Kinderen die slechtzien of blind hebben moeite met bijvoorbeeld die afstand in te schatten.
Hij verwijst naar een filmpje in het jeugdjournaal.
Kijk de uitzending van maandag 8 juni terug (vanaf minuut 6.52)

2*6 of 2*5+1*2 of 1*5 + 1*4 + 1*3

Oproep: meld uw school aan voor landelijk onderzoek

Heeft uw school stappen gezet richting inclusiever onderwijs, is uw school al een inclusievere school of denkt u er serieus over na, meld u dan aan voor het eerste landelijke onderzoek naar inclusivere scholen. Er bestaat nog geen beeld hoeveel scholen in Nederland inclusiever onderwijs aanbieden, voor welke groepen leerlingen zij dat doen, wat hen drijft en waar ze tegenaanlopen. Ook als uw school nog bezig is met de eerste stappen, kunt u meedoen. Meld uw school aan via dit formulier en u ontvangt in september een uitnodiging voor een online-onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoed door het NCOJ in samenwerking met FNO.

Terug naar begin van de webpagina