Week van Inclusief Onderwijs 27 september - 1 oktober 2021

Aankondiging van de Week van inclusief onderwijs 27 sep-1 okt - Ben je erbij?

Bij elkaar opgeteld heb ik zo'n 3,5 jaar thuis gezeten en ben ik 5 keer gewisseld van school. Doordat medeleerlingen niet begrepen dat ik de ene dag wel goed kan zien en de andere dag niet werd ik erg gepest. Als we op school al vroeg leren dat diversiteit de norm is dan had dit voor mij zoveel betekend. Heleen, 23 jaar

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten. Ook de leerlingen met een chronische aandoening en met gedrags- of leerproblemen die extra zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben. Daarom organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs van 27 september tot en met 1 oktober 2021 (#wio2021).

Presentaties - discussies - goede voorbeelden

Tijdens de week staan we stil bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. We gaan ook met verschillende partijen in gesprek over hoe we de route naar inclusief onderwijs kunnen versnellen.
Je vindt hieronder het programma. Daarnaast gaat JongPIT, de stichting voor en door jongeren met een chronische aandoening, met enkele inclusieve scholen tijdens een bijeenkomst in gesprek met leden van de Tweede Kamer om deze te informeren over de stand van zaken omtrent inclusief onderwijs, ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

Sessie 1
Naar inclusiever onderwijs: stand van zaken en veelbelovende ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden en scholen

Dolf van Veen (hoofd NCOJ en lid van platform Naar Inclusiever Onderwijs) vertelt over de uitkomsten van het recente onderzoek in het basis- en voortgezet onderwijs, dat in opdracht van FNO Jongeren INC in 2020-2021 plaatsvond. Hoever zijn scholen in Nederland met het realiseren van inclusief onderwijs?

Tijdens de bijeenkomst wordt tevens ingegaan op ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden PO en inclusieve basisscholen. Betrokken leidinggevenden (Jack Biskop en Henric Bezemer) en schoolleiders/ambassadeurs (Teun Dekker en Berdi de Jonge) zijn hierbij aanwezig.

Sessie 2
Inclusief onderwijs: praktijk en beleid in gesprek

In veel regio's wordt hard gewerkt aan inclusiever onderwijs. In Sint-Oedenrode werkt het primair onderwijs intensief samen met aanpalende sectoren (opvang, jeugdhulp) en de gemeente.

We gaan in gesprek met betrokkenen uit de praktijk en de gemeente over hun aanpak en bevindingen, welke kansen zij zien voor de verdere ontwikkeling en welke horden je moet nemen om dichterbij het doel te komen. Hoe kan je optimaal samenwerken?

Na deze presentatie gaan we hierover in gesprek met bestuurlijk/beleidsmatig betrokkenen in de gemeente/VNG, wethouders Coby van der Pas-van Nuland en Menno Roozendaal (gemeente Meierijstad), en Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselsstreek/VNG) en de Tweede Kamer.

Sessie 3
Inclusiever onderwijs in scholen en het ondersteuningsaanbod van het platform Naar Inclusiever Onderwijs

In deze bijeenkomst belichten we de activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden die vanuit het platform en de deelnemende organisaties beschikbaar en in ontwikkeling zijn om het werken aan inclusiever onderwijs te stimuleren.

Vanuit Verus, VOS/ABB en het NCOJ worden allereerst de activiteiten voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten kort toegelicht.

Albert Weishaupt (bestuurder Roelof van Echten College/Eduwiek in Hoogeveen) en ambassadeur van het platform Naar Inclusiever Onderwijs benadrukt vanuit de praktijk van het voortgezet onderwijs het belang van ondersteuning en professionalisering.

Met overige bijdragen van Mirjam Blaak (directeur Defence for Children) en Petra van Haren (voorzitter van de AVS) die ingaat op de belangrijke rol van schoolleiders bij het werken aan inclusiever onderwijs en op de samenwerking van de AVS met het platform m.b.t. een leergang voor schoolleiders.

Doe mee en meld u aan voor sessies

Aan deelname zijn geen kosten verbonden - U kunt tijdens de sessies chatvragen stellen - De sessies worden opgenomen zodat u op een later tijdstip kunt terugkijken - Na registratie ontvangt u een deelnamelink (voor Zoom) - Begin september is het definitieve programma bekend.

Aanmeldingsformulier voor onlinesessies van de Week van Inclusief Onderwijs

Ik meld mij vrijblijvend aan voor een of meer sessies van de Week van Inclusief Onderwijs 2021.

Ik werk in de volgende sector(en):

Door op 'Aanmelden' te klikken gaat u tevens akkoord met de Privacyverklaring.
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de communicatie over de Week van Inclusief Onderwijs 2021. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Andere activiteiten in #wio2021

Speeddate-Sessie JongPIT

Voor nog te veel kinderen en jongeren met een chronische aandoening, psychische aandoening of beperking is het volgen van (passend) onderwijs niet vanzelfsprekend. Ze krijgen bijvoorbeeld niet altijd de juiste ondersteuning op school, zitten vaker thuis of volgen onderwijs op een lager niveau. Dat moet natuurlijk anders!

Op de eerste dag van de Week van Inclusief Onderwijs organiseert Stichting JongPIT samen met het Platform een online speeddate-sessie met Tweede Kamerleden. Hierbij zullen jongeren, schoolleiders en samenwerkingsverbanden aanwezig zijn en in gesprek gaan over de kansen en uitdagingen van inclusief onderwijs.
We vinden het belangrijk dat er mét ons gekeken wordt naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet mogelijk. De uitkomsten worden op deze website later gedeeld.

Balans - Ieder(in) - Ouders & Onderwijs

Bij ouders leven veel vragen en twijfels over inclusief onderwijs. Daarom organiseren Balans, Ieder(in) en Ouders & Onderwijs een informatieve online-bijeenkomst voor ouders over dit onderwerp.
Ouders hebben heel verschillende beelden van inclusief onderwijs. Het begrip inclusief onderwijs roept bij ouders heel verschillende beelden op. Uiteenlopend van heel positief tot heel negatief. Tijdens de online-bijeenkomst worden ouders uitgedaagd hun beeld van inclusief onderwijs te delen. Wat versta je onder inclusief onderwijs? Welke beren zie je op de weg naar inclusief onderwijs?

Vervolgens worden deze beelden en de vragen die er leven in perspectief geplaatst. Er wordt uitgelegd wat het VN-verdrag Handicap zegt over inclusief onderwijs, wat de route is die het ministerie heeft uitgestippeld om te komen van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs, en hoe de drie organisaties daarbij zijn betrokken.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de aanmeldlink en er is plaats voor 60 deelnemers, die in kleinere groepjes met elkaar in gesprek gaan.

VO-congres 2021

In Coronatijd zijn nieuwe ervaringen opgedaan met afstandsonderwijs en maatwerk. Tegelijkertijd zijn zorgen over (onderwijs)achterstanden bij (groepen) leerlingen toegenomen.

Kunnen deze bevindingen benut worden om verdere stappen te zetten in het werken aan inclusiever onderwijs? Hoe is de stand van zaken in het voortgezet onderwijs? En wat kunnen we leren van praktijkinitiatieven die inzetten op intensieve samenwerking of integratie van (voortgezet) speciaal en regulier onderwijs?

Dolf van Veen gaat vanuit de praktijkinitiatieven met deelnemers aan deze sessie verder in op deze vragen.

Terug naar begin van de webpagina