Week van Inclusief Onderwijs 27 september - 1 oktober 2021

Aankondiging van de Week van inclusief onderwijs 27 sep-1 okt - Ben je erbij?

Bij elkaar opgeteld heb ik zo'n 3,5 jaar thuis gezeten en ben ik 5 keer gewisseld van school. Doordat medeleerlingen niet begrepen dat ik de ene dag wel goed kan zien en de andere dag niet werd ik erg gepest. Als we op school al vroeg leren dat diversiteit de norm is dan had dit voor mij zoveel betekend. Heleen, 23 jaar

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten. Ook de leerlingen met een chronische aandoening en met gedrags- of leerproblemen die extra zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben. Daarom organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs van 27 september tot en met 1 oktober 2021.

Presentaties - discussies - goede voorbeelden

Tijdens de week staan we stil bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. We gaan met verschillende partijen in gesprek over hoe we de route naar inclusief onderwijs kunnen versnellen.
Je vindt hieronder het programma. Daarnaast gaat JongPIT, de stichting voor en door jongeren met een chronische aandoening, met enkele inclusieve scholen tijdens een bijeenkomst in gesprek met leden van de Tweede Kamer om deze te informeren over de stand van zaken omtrent inclusief onderwijs, ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

Alle activiteiten gebeuren in onlinesessies waarvoor de inschrijving open staat.
Noteer de week maar alvast in de agenda.

Sessie 1
Naar inclusiever onderwijs: stand van zaken en veelbelovende ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden en scholen

Dolf van Veen (hoofd NCOJ en lid van platform Naar Inclusiever Onderwijs) vertelt over de uitkomsten van het recente onderzoek in het basis- en voortgezet onderwijs, dat in opdracht van FNO Jongeren INC in 2020-2021 plaatsvond. Hoever zijn scholen in Nederland met het realiseren van inclusief onderwijs?

Tijdens de bijeenkomst wordt tevens ingegaan op ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden PO en inclusieve basisscholen. Betrokken leidinggevenden (Jack Biskop en Henric Bezemer) en schoolleiders/ambassadeurs (Teun Dekker en Berdi de Jonge) zijn hierbij aanwezig.

Sessie 2
Inclusief onderwijs: praktijk en beleid in gesprek

In veel regio's wordt hard gewerkt aan inclusiever onderwijs. In Sint-Oedenrode werkt het onderwijs intensief samen met aanpalende sectoren (opvang, jeugdhulp) en de gemeente.

We gaan in gesprek met betrokkenen uit de praktijk en de gemeente over hun aanpak en bevindingen, welke kansen zij zien voor de verdere ontwikkeling en welke horden je moet nemen om dichterbij het doel te komen. Hoe kan je optimaal samenwerken?

Na deze presentatie praten we hierover met bestuurlijk en beleidsmatig betrokkenen in de gemeenten (VNG) en de Tweede Kamer.

Sessie 3
Inclusiever onderwijs in scholen en het ondersteuningsaanbod van het platform Naar Inclusiever Onderwijs

In deze bijeenkomst belichten we ontwikkelingen op scholen die werken aan inclusiever onderwijs, en de belangrijke rol van schoolleiders hierbij.

Ook in deze bijeenkomst zijn ambassadeurs van het platform Naar Inclusiever Onderwijs aanwezig en zal ingegaan worden op de samenwerking met de AVS.

Daarnaast wordt vanuit Verus, VOS/ABB en het NCOJ de activiteiten voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten toegelicht.

Doe mee en meld u aan voor sessies

Aan deelname zijn geen kosten verbonden - U kunt tijdens de sessies chatvragen stellen - De sessies worden opgenomen zodat u op een later tijdstip kunt terugkijken - Na registratie ontvangt u een deelnamelink (voor Zoom) - Eind augustus is het definitieve programma bekend.

Aanmeldingsformulier voor onlinesessies van de Week van Inclusief Onderwijs

Ik meld mij vrijblijvend aan voor een of meer sessies van de Week van Inclusief Onderwijs 2021.

Ik werk in de volgende sector(en):

Door op 'Verzenden' te klikken gaat u tevens akkoord met de Privacyverklaring.
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de communicatie over de Week van Inclusief Onderwijs 2021. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Terug naar begin van de webpagina