Gereedschapskist inclusief onderwijs - professionaliseren en opleiden

Introductie

Lesgeven aan een inclusievere groep vraagt van leraren dat zij goed kunnen uitgaan van die (grotere) verschillen tussen leerlingen; wat heeft ieder van die leerlingen nodig om goed tot leren te komen? Er zijn verschillende manieren om daarin als leraar te leren en deskundiger te worden. Ook in de opleidingen tot leraar is het zaak dat studenten hierop worden voorbereid.
In deze rubriek vind je gereedschappen rond thema’s als: voortgezette professionalisering, lerende netwerken, lesson studies en opleiden in de school/samen opleiden.

Itemnummer: 23002

Vol potentieel

Krachtig lesgeven in diversiteit

Wendelien Vantieghem en Inge van de Putte
Acco - Leuven (2019)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Deze publicatie biedt veel informatie over inspiratie en visie.
 • Competenties voor inclusie
 • Inclusieve brillen: attitude, hoe kijk je?
 • Samenwerken voor inclusie: met ouders, andere professionals (co-teaching)
 • Ouderbetrokkenheid
 • Klassenmanagement voor inclusie
 • Over differentiatie (vooral theorie)
 • Positieve relaties met kinderen
 • Samen professionaliseren
 • Voorwaarden voor een inclusieve school
 • schoolleiders
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • beleid en bestuur
www.potentialtoteach.be po/vo/mbo

Itemnummer: 23003

Uitgaan van Diversiteit Co-Teaching

Op weg naar volledige team-teaching

Baukje Janse e.a.
Framework Educatieve Dienstverlening - Alphen aan den Rijn (2019)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Op weg naar inclusie: wat doet er toe en wat zijn de uitdagingen?
 • Co-teaching: wat is het en waarom doe je het?
 • Vormen van co-teaching
 • Implementatie van co-teaching
 • Meer gepersonaliseerd leren
 • Omgaan met diversiteit
 • Handelingsgericht werken
 • Voorbeelden co-teaching en onderzoek
 • schoolleiders
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • leraren
  po/vo

Itemnummer: 23004

Van leerkracht naar tweekracht

De kracht van co-teaching

Ludo Heylen, e.a.
Cego-practicum - Averbode (2017)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Waarom co-teaching?
 • Vormen van co-teaching
 • Over zorg en co-teaching: gebundelde kracht
 • Teamteaching en klasdoorbrekend werken
 • Als co-teachers echt partners worden
 • Eigenaarschap van leerlingen en leraren
 • Werken met communities en ‘nesten’
 • Tweekracht: ieder in zijn kracht
 • Starten met co-teaching
 • Praktijkvoorbeeld
 • schoolleiders
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • leraren
  po/vo

Itemnummer: 23005

Samen inclusief onderwijs realiseren

Een handboek voor professionals binnen en buiten het onderwijs

Anke de Boer, Elke Struyf, Sara Nijs, Simone Doolaard
Acco - Leuven (2022)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Attitudes en competenties
 • Duurzaam werken aan een inclusieve school
 • Differentiatie - adaptief lesgeven
 • Leraar-leerlingrelaties
 • Co-teaching
 • Samenwerking met ouders en leerlingen
 • Samenwerking met externen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
  po/vo

Itemnummer: 23013

Differentiatie

 

Arja Kerpel
website van Wij-Leren (11 februari 2022)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Convergent en divergent differentiëren; de voor- en nadelen
 • Interne en externe differentiatie
 • Manieren van differentiëren
 • Differentiatie voor zorgleerlingen
 • Differentiatie voor meerbegaafde leerlingen
 • schoolleiders
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • leraren
www.wij-leren.nl po/vo/mbo

Itemnummer: 23014

Instructie bij inclusiever onderwijs

 

Jerome Freiberg, Dolf van Veen en Marij Bosdriesz
website klassenmanagement van NCOJ (2016)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Mogelijke aanpassingen in de onderwijs-leersituatie, zoals tijd, mate van ondersteuning, input, moeilijkheid, opbrengst, participatie, varieer in doelen, curriculum aanpassen ...
 • Curriculum aanpassen is altijd pas de allerlaatste stap.
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • leraren
www.klassenmanagement.ncoj.nl po/vo/mbo

Itemnummer: 23015

Mediërend leren

Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen!

Floor van Loo en Emiel van Doorn
website PlatformPraktijkontwikkeling WOSO - Utrecht (2017)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Aanleiding en theoretisch kader van mediërend leren
 • De drie instrumenten van mediërend leren
 • De omgekeerde piramide met cognitieve bouwstenen
 • De cognitieve kaart
 • De mediatieboom
 • De toepasbaarheid van mediërend leren
 • Uitgebreide literatuurlijst
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • leraren
 • schoolleiders
Download het artikel (PDF)
www.naarinclusieveronderwijs.nl
po/vo/mbo

Itemnummer: 23027

Handbuch Inklusion international / International Handbook of Inclusive Education

 

Andreas Köpfer, Justin Powell en Raphael Zahnd (Eds.)
Verlag Barbara Budrich - Berlin/Toronto (2021)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Internationaal vergelijkend onderzoek naar grondslagen, perspectieven en structuren voor inclusie.
 • Theoretische- en methodologische posities en centrale begrippen
 • Wettelijke en bestuurlijke kaders
 • Schoolstructuren, -culturen en -praktijken
 • Scholen: onderwijs en professionalisering
 • Inclusie en internationalisering in het ho
 • Levenslang leren
 • schoolleiders
 • leraren
Download de Duits-/Engelstalige publicatie (PDF)
www.naarinclusieveronderwijs.nl
po/vo/mbo/ho

Itemnummer: 23028

Reaching the 'Hard to Reach'

Inclusive responses to diversity through child-teacher dialogue

website Reaching the 'Hard to Reach' - Erasmus+ (2020)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Op deze website zijn handreikingen te vinden die zijn gebaseerd op vergaarde kennis in samenwerkend actie-onderzoek door leerlingen, leerkrachten en universiteits-medewerkers in vijf landen (Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Engeland en Portugal) naar het beter bereiken van moeilijk te bereiken leerlingen. Dit leverde zes handreikingen en video's op over:
 • Opzet en achtergronden van het onderzoek
 • Inclusief onderzoek: stap-voor-stap gids voor leerkrachten
 • Handreiking voor het monitoren van het denken en handelen van leerkrachten
 • Leerlingen voorbereiden om onderzoekers te zijn (een handreiking)
 • Handreiking voor het monitoren van leerling-betrokkenheid
 • Toolkit voor het ophalen van de meningen van leerlingen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
 • ouders en leerlingen
Download de zes handreikingen (PDF)

Inclusive Inquiry Guide:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Preparing students to be Researchers: A Guidance Manual:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Accounts of Developments in the five country networks:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Students’ Voices Toolkit:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Guidance Document for monitoring Teachers’ Thinking and Practices:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Guidance Document for monitoring Students’ Engagement:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Guidance Document for monitoring Students’ Engagement:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Video's:
www.reachingthehardtoreach.eu
po/vo

Itemnummer: 23029

Responding to diversity by engaging with students’ voices

A strategy for teacher development

Kyriaki (Kiki) Messiou (Ed.)
University of Southampton (2014)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Twee handreikingen (getiteld 'A Guide & Accounts of Practice') gebaseerd op kennis vergaard in Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk over hoe het perspectief en het oordeel van leerlingen leraren kunnen ondersteunen bij het omgaan met diversiteit. Met daarin aandacht voor:
 • Strategie voor professionalisering van leraren door verbinding met de stem van leerlingen
 • Gebruik van de strategie in de praktijk
 • Toolkit met heel praktische werkwijzen voor het ophalen van de stem van leerlingen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • schoolleiders
 • ouders en leerlingen
Download twee publicaties (PDF)

Responding to diversity by engaging with students’ voices - Accounts of Practice:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Responding to diversity by engaging with students’ voices - A Guide:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Introductievideo:
www.reachingthehardtoreach.eu
vo/po

In deze gereedschapskist vallen onder kopjes van doelgroepen de volgende functies/groepen:

 • leraren: leerkrachten - docenten - klassen-/onderwijsassistenten - mentoren
 • ib’ers en zorgcoördinatoren
 • schoolleiders: schoolleiders - afdelingsleiders
 • ondersteuners: consulenten samenwerkingsverband, (v)so, jeugdhulp, andere externen
 • beleid en bestuur: bestuurders en beleidsmedewerkers van samenwerkingsverbanden, gemeenten en schoolbesturen
 • ouders en leerlingen
Naar top van de pagina