Gereedschapskist inclusief onderwijs - ouders en leerlingen

Introductie

De bedoeling van inclusiever onderwijs is in eerste instantie dat leerlingen er beter van worden. Dat betekent dat je hen en hun ouders actief moet betrekken bij zowel de planvorming of beleid voor inclusie, als voor de praktijk in de school.
In deze rubriek vind je gereedschappen rond thema’s als: de stem van de leerling, eigenaarschap leerlingen, met een beperking naar school, leerling-leerling-interactie, ouderbetrokkenheid en partnerschap met ouders.

Itemnummer: 23001

Polyfonie in de klas: een praktijkboek voor inclusie

 

Annet De Vroey en Kathleen Mortier
Acco - Leuven (2002)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Deze publicatie is sterk praktijkgericht voor gebruik in de school en de klas.
 • Inhoudelijke ingrediënten voor visie-ontwikkeling
 • Eerste stappen – organisatie inrichten
 • Indicatoren voor inclusie wat betreft organisatie – index voor inclusie
 • Ondersteuningsplanning
 • Differentiatie in de klassenpraktijk
 • Responsief onderwijs
 • Participatie en leerbevordering; kader voor inclusieve klassenpraktijk
 • Werken aan relaties opbouwen – vriendschappen, met checklist voor werken daaraan
 • Samenwerken voor inclusie; teamontwikkeling – partnerschap met ouders – eigenaarschap kind
 • Transdisciplinaire samenwerking met verschillende expertises – begeleidingsteam in elke school
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • schoolleiders
 • opleiders
  po/vo

Itemnummer: 23002

Vol potentieel

Krachtig lesgeven in diversiteit

Wendelien Vantieghem en Inge van de Putte
Acco - Leuven (2019)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Deze publicatie biedt veel informatie over inspiratie en visie.
 • Competenties voor inclusie
 • Inclusieve brillen: attitude, hoe kijk je?
 • Samenwerken voor inclusie: met ouders, andere professionals (co-teaching)
 • Ouderbetrokkenheid
 • Klassenmanagement voor inclusie
 • Over differentiatie (vooral theorie)
 • Positieve relaties met kinderen
 • Samen professionaliseren
 • Voorwaarden voor een inclusieve school
 • schoolleiders
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • opleiders
 • beleid en bestuur
www.potentialtoteach.be po/vo/mbo

Itemnummer: 23005

Samen inclusief onderwijs realiseren

Een handboek voor professionals binnen en buiten het onderwijs

Anke de Boer, Elke Struyf, Sara Nijs, Simone Doolaard
Acco - Leuven (2022)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Attitudes en competenties
 • Duurzaam werken aan een inclusieve school
 • Differentiatie - adaptief lesgeven
 • Leraar-leerlingrelaties
 • Co-teaching
 • Samenwerking met ouders en leerlingen
 • Samenwerking met externen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
  po/vo

Itemnummer: 23008

'Zo kan het ook’ po-scholen

Vier po-scholen maken werk van inclusief basisonderwijs. Laat je inspireren!

Astrid Greven en Heleen Hartholt
In1school - Defence for Children (2016)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Vier voorbeelden van po-scholen die werk maken van inclusiever onderwijs:
 • De Korenaar in Eindhoven
 • Het Rondeel in Den Bosch
 • De Verrekijker in Julianadorp
 • De Kroevendonk in Roosendaal
 • Per school gaat het over: inclusieve cultuur - inclusief beleid - inclusieve praktijk - verhalen van leerlingen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
 • ondersteuners
www.naarinclusieveronderwijs.nl po

Itemnummer: 23009

'Zo kan het ook’ vo-scholen

Drie vo-scholen maken werk van inclusief voortgezet onderwijs. Laat je inspireren!

Astrid Greven
In1school - Defence for Children (2019)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Drie voorbeelden van vo-scholen die werk maken van inclusiever onderwijs:
 • Notre Dame des Anges, Ubbergen
 • Eduwiek, Hoogeveen
 • Innova, Enschede
 • Per school gaat het over: inclusieve cultuur - inclusief beleid - inclusieve praktijk - verhalen van leerlingen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
 • ondersteuners
www.naarinclusieveronderwijs.nl vo

Itemnummer: 23010

‘Zo kan het ook’ Inspiratiewaaier inclusief onderwijs

Inclusie op school

Astrid Greven e.a.
In1school - Defence for Children (2018)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Tips en handvatten voor scholen om alle kinderen mee te laten doen op school
 • Bedoeld voor discussie-, visie- en beleidsontwikkeling
 • Ook voor de praktijk in de klas
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
 • ondersteuners
www.defenceforchildren.nl po/vo

Itemnummer: 23024

European Toolkit for Schools

Promoting inclusive education and tackling early school leaving

website School Education Gateway

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Website met Europese toolkit voor scholen voor de bevordering van inclusief onderwijs en bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Naast algemene informatie ook specifieke informatie over/voor:
 • Schoolbesturen
 • Leraren
 • Ondersteuning van leerlingen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Samenwerken met partners van buiten de school
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
www.schooleducationgateway.eu po/vo/mbo

Itemnummer: 23028

Reaching the 'Hard to Reach'

Inclusive responses to diversity through child-teacher dialogue

website Reaching the 'Hard to Reach' - Erasmus+ (2020)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Op deze website zijn handreikingen te vinden die zijn gebaseerd op vergaarde kennis in samenwerkend actie-onderzoek door leerlingen, leerkrachten en universiteits-medewerkers in vijf landen (Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Engeland en Portugal) naar het beter bereiken van moeilijk te bereiken leerlingen. Dit leverde zes handreikingen en video's op over:
 • Opzet en achtergronden van het onderzoek
 • Inclusief onderzoek: stap-voor-stap gids voor leerkrachten
 • Handreiking voor het monitoren van het denken en handelen van leerkrachten
 • Leerlingen voorbereiden om onderzoekers te zijn (een handreiking)
 • Handreiking voor het monitoren van leerling-betrokkenheid
 • Toolkit voor het ophalen van de meningen van leerlingen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
 • ouders en leerlingen
Download de zes handreikingen (PDF)

Inclusive Inquiry Guide:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Preparing students to be Researchers: A Guidance Manual:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Accounts of Developments in the five country networks:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Students’ Voices Toolkit:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Guidance Document for monitoring Teachers’ Thinking and Practices:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Guidance Document for monitoring Students’ Engagement:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Guidance Document for monitoring Students’ Engagement:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Video's:
www.reachingthehardtoreach.eu
po/vo

Itemnummer: 23029

Responding to diversity by engaging with students’ voices

A strategy for teacher development

Kyriaki (Kiki) Messiou (Ed.)
University of Southampton (2014)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Twee handreikingen (getiteld 'A Guide & Accounts of Practice') gebaseerd op kennis vergaard in Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk over hoe het perspectief en het oordeel van leerlingen leraren kunnen ondersteunen bij het omgaan met diversiteit. Met daarin aandacht voor:
 • Strategie voor professionalisering van leraren door verbinding met de stem van leerlingen
 • Gebruik van de strategie in de praktijk
 • Toolkit met heel praktische werkwijzen voor het ophalen van de stem van leerlingen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • schoolleiders
 • ouders en leerlingen
Download twee publicaties (PDF)

Responding to diversity by engaging with students’ voices - Accounts of Practice:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Responding to diversity by engaging with students’ voices - A Guide:
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Introductievideo:
www.reachingthehardtoreach.eu
vo/po

Itemnummer: 23030

The Index for Inclusion: developing learning and participation in schools

 

Tony Booth & Mel Ainscow
Centre for Studies on Inclusive Education - Bristol (2011)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • De Index is een praktisch hulpmiddel voor zelfevaluatie en verbetering van scholen en andere onderwijsinstellingen. Inclusie zoals beschreven in de Index, is een principiële benadering van het ontwikkelen van onderwijs; het richt zich op culturen, beleid en praktijken die iedereen aangaan: kinderen en volwassenen, scholen, gezinnen en lokale gemeenschappen.
 • Voor beginnende en gevorderde scholen op het pad naar inclusie
 • Identificatie van attitudes, belemmeringen, mogelijkheden en inspanningen m.b.v. indicatoren
 • Suggesties voor ontwikkeling, georganiseerd langs drie dimensies van verbetering: beleid, praktijken en culturen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
Download de publicatie (versie 2002, Engelstalig, PDF):
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Korte samenvatting (Engelstalig):
www.csie.org.uk
po/vo

In deze gereedschapskist vallen onder kopjes van doelgroepen de volgende functies/groepen:

 • leraren: leerkrachten - docenten - klassen-/onderwijsassistenten - mentoren
 • ib’ers en zorgcoördinatoren
 • schoolleiders: schoolleiders - afdelingsleiders
 • ondersteuners: consulenten samenwerkingsverband, (v)so, jeugdhulp, andere externen
 • opleiders (van eerste en tweedegraads lerarenopleidingen)
 • beleid en bestuur: bestuurders en beleidsmedewerkers van samenwerkingsverbanden, gemeenten en schoolbesturen
 • ouders en leerlingen
Naar top van de pagina