Gereedschapskist inclusief onderwijs - leiderschap voor inclusie

Introductie

Goed leiderschap is nodig om samen te kunnen bouwen aan inclusiever onderwijs. Voor inclusiever onderwijs is leiderschap nodig dat een organisatiecultuur en mentaliteit creëert die ruimte biedt aan diversiteit en respect en participatie van iedereen. Dat is een taak voor schoolleiders en bestuurders, maar ook voor alle andere betrokkenen in en om de school.
In deze rubriek vind je gereedschappen rond thema’s als: de rol en taken van schoolleiders, personeelsbeleid, stappenplannen voor bouwen aan inclusie en methodisch werken.

Itemnummer: 23003

Uitgaan van Diversiteit Co-Teaching

Op weg naar volledige team-teaching

Baukje Janse e.a.
Framework Educatieve Dienstverlening - Alphen aan den Rijn (2019)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Op weg naar inclusie: wat doet er toe en wat zijn de uitdagingen?
 • Co-teaching: wat is het en waarom doe je het?
 • Vormen van co-teaching
 • Implementatie van co-teaching
 • Meer gepersonaliseerd leren
 • Omgaan met diversiteit
 • Handelingsgericht werken
 • Voorbeelden co-teaching en onderzoek
 • schoolleiders
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • leraren
  po/vo

Itemnummer: 23012

Educator Effectiveness Guidebook for Inclusive Practice

 

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education
Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education - Malden MA (2017)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Gids met een groot aantal ‘tools’ voor de inclusieve praktijk op scholen.
 • Onder meer tools voor:
 • Het stellen van professionele doelen voor leraren, leerdoelen voor leerlingen
 • Observaties uitvoeren naar positief gedrag
 • Plannen van sociaal-emotioneel leren
 • Feedback van leerlingen en medewerkers ophalen
 • Zelfbeoordelingsformulieren voor de schoolleiding
 • schoolleiders
 • ondersteuners
 • beleid en bestuur
Download de gids (PDF)
www.naarinclusieveronderwijs.nl
po/vo/mbo

Itemnummer: 23020

Quality standards for inclusive schools

Self-Assessment Instrument

Stetson & Associates, Inc. (2017)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Instrument om de eigen praktijk van inclusiever onderwijs te evalueren, met aandacht voor:
 • Procedures en standaarden
 • Excellentie in instructie
 • Samenwerking met partners
 • Personeelsbezetting en planning
 • Sterk partnerschap met ouders
 • Verantwoordelijkheid voor resultaten
 • Leiderschap voor het algemene welzijn
 • ib'ers/zoco's
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
Download het instrument (PDF)
www.naarinclusieveronderwijs.nl
po/vo

Itemnummer: 23030

The Index for Inclusion: developing learning and participation in schools

 

Tony Booth & Mel Ainscow
Centre for Studies on Inclusive Education - Bristol (2011)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • De Index is een praktisch hulpmiddel voor zelfevaluatie en verbetering van scholen en andere onderwijsinstellingen. Inclusie zoals beschreven in de Index, is een principiële benadering van het ontwikkelen van onderwijs; het richt zich op culturen, beleid en praktijken die iedereen aangaan: kinderen en volwassenen, scholen, gezinnen en lokale gemeenschappen.
 • Voor beginnende en gevorderde scholen op het pad naar inclusie
 • Identificatie van attitudes, belemmeringen, mogelijkheden en inspanningen m.b.v. indicatoren
 • Suggesties voor ontwikkeling, georganiseerd langs drie dimensies van verbetering: beleid, praktijken en culturen
 • leraren
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
Download de publicatie (versie 2002, Engelstalig, PDF):
www.naarinclusieveronderwijs.nl

Korte samenvatting (Engelstalig):
www.csie.org.uk
po/vo

Itemnummer: 23034

School Leadership Toolkit for Equity and Learning

 

Andreas Kollias
European Policy Network on School Leadership (EPNoSL) - (2015)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • De School Leadership Toolkit biedt beleidsmakers, schoolbesturen, schoolleiders, onderzoekers en lerarenopleidingen handvatten om uitdagingen te identificeren en activiteiten om schoolleiderschap voor gelijkheid en leren te ondersteunen en te verbeteren. De toolkit ondersteunt schoolleiders in het creëren van een schoolcultuur die diversiteit waardeert, uitsluiting bestrijdt, en gelijkheid en hoge leerprestaties bevordert.
 • Er zijn 8 toolsets gericht op een breed scala van beleidsterreinen en beleid voor ondersteuning van reflectie en beleidsplanning op schoolleiderschap gericht op gelijkheid en bevorderen van leerprestaties.
 • De toolsets omvatten tekstuele en audiovisuele materialen.
 • Bevat kaarten van verschillende EU-landen met indicatoren over beleidsaspecten van schoolleiderschap.
 • Geeft gereedschappen om te kunnen reflecteren op uiteenlopende aspecten van schoolleiderschap.
 • Doet aanbevelingen op het gebied van gelijkheid en leren.
 • De toolkit verschaft bronnen voor verder lezen.
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
 • opleiders
Download de publicatie (PDF)
www.naarinclusieveronderwijs.nl
po/vo

In deze gereedschapskist vallen onder kopjes van doelgroepen de volgende functies/groepen:

 • leraren: leerkrachten - docenten - klassen-/onderwijsassistenten - mentoren
 • ib’ers en zorgcoördinatoren
 • schoolleiders: schoolleiders - afdelingsleiders
 • ondersteuners: consulenten samenwerkingsverband, (v)so, jeugdhulp, andere externen
 • opleiders (van eerste en tweedegraads lerarenopleidingen)
 • beleid en bestuur: bestuurders en beleidsmedewerkers van samenwerkingsverbanden, gemeenten en schoolbesturen
 • ouders en leerlingen
Naar top van de pagina