Gereedschapskist inclusief onderwijs - leiderschap voor inclusie

Introductie

Goed leiderschap is nodig om samen te kunnen bouwen aan inclusiever onderwijs. Voor inclusiever onderwijs is leiderschap nodig dat een organisatiecultuur en mentaliteit creëert die ruimte biedt aan diversiteit en respect en participatie van iedereen. Dat is een taak voor schoolleiders en bestuurders, maar ook voor alle andere betrokkenen in en om de school.
In deze rubriek vind je gereedschappen rond thema’s als: de rol en taken van schoolleiders, personeelsbeleid, stappenplannen voor bouwen aan inclusie en methodisch werken.

Itemnummer: 23003

Uitgaan van Diversiteit Co-Teaching

Op weg naar volledige team-teaching

Baukje Janse e.a.
Framework Educatieve Dienstverlening - Alphen aan den Rijn (2019)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Op weg naar inclusie: wat doet er toe en wat zijn de uitdagingen?
 • Co-teaching: wat is het en waarom doe je het?
 • Vormen van co-teaching
 • Implementatie van co-teaching
 • Meer gepersonaliseerd leren
 • Omgaan met diversiteit
 • Handelingsgericht werken
 • Voorbeelden co-teaching en onderzoek
 • schoolleiders
 • ib'ers/zoco's
 • ondersteuners
 • leraren
  po/vo

Itemnummer: 23012

Educator Effectiveness Guidebook for Inclusive Practice

 

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education
Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education - Malden MA (2017)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Gids met een groot aantal ‘tools’ voor de inclusieve praktijk op scholen.
 • Onder meer tools voor:
 • Het stellen van professionele doelen voor leraren, leerdoelen voor leerlingen
 • Observaties uitvoeren naar positief gedrag
 • Plannen van sociaal-emotioneel leren
 • Feedback van leerlingen en medewerkers ophalen
 • Zelfbeoordelingsformulieren voor de schoolleiding
 • schoolleiders
 • ondersteuners
 • beleid en bestuur
Download de gids (PDF)
www.naarinclusieveronderwijs.nl
po/vo/mbo

Itemnummer: 23020

Quality standards for inclusive schools

Self-Assessment Instrument

Stetson & Associates, Inc. (2017)

thema's doelgroepen verder lezen sector
 • Instrument om de eigen praktijk van inclusiever onderwijs te evalueren, met aandacht voor:
 • Procedures en standaarden
 • Excellentie in instructie
 • Samenwerking met partners
 • Personeelsbezetting en planning
 • Sterk partnerschap met ouders
 • Verantwoordelijkheid voor resultaten
 • Leiderschap voor het algemene welzijn
 • ib'ers/zoco's
 • schoolleiders
 • beleid en bestuur
Download het instrument (PDF)
www.naarinclusieveronderwijs.nl
po/vo

In deze gereedschapskist vallen onder kopjes van doelgroepen de volgende functies/groepen:

 • leraren: leerkrachten - docenten - klassen-/onderwijsassistenten - mentoren
 • ib’ers en zorgcoördinatoren
 • schoolleiders: schoolleiders - afdelingsleiders
 • ondersteuners: consulenten samenwerkingsverband, (v)so, jeugdhulp, andere externen
 • beleid en bestuur: bestuurders en beleidsmedewerkers van samenwerkingsverbanden, gemeenten en schoolbesturen
 • ouders en leerlingen
Naar top van de pagina