Inclusievere scholen in primair onderwijs - Utrecht

Het Anker

Het Anker is een inspirerende leef- en leergemeenschap voor kinderen van 2½-13 jaar uit de regio Wijk bij Duurstede. Op Het Anker tellen álle kinderen mee. Het is een plek waar zij zich geaccepteerd, gerespecteerd en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Kinderen kunnen op hun eigen manier en in hun eigen tempo hun talenten ontplooien. Ze verwerven kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen die ze nodig hebben in hun verdere leven.

Het Anker in Wijk bij Duurstede

Het aanbod van Het Anker is divers. Het Anker verzorgt naast regulier basisonderwijs ook speciaal basisonderwijs. De sbo-groepen zijn klein, er is veel structuur. Voor de klas staan speciaal opgeleide leerkrachten en er is ondersteuning van een multidisciplinair team. In een veilige en prettige omgeving kunnen de leerlingen leren, werken en vrienden maken. Het onderwijs en de begeleiding zijn zoveel mogelijk maatwerk, afgestemd op de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van elk individueel kind.

Hoogbegaafde leerlingen kunnen vanaf groep 4 terecht in het Explora-aanbod. Hier kunnen zij hun talenten ontwikkelen en leren zij om te leren. De leerlingen volgen in de ochtend het onderwijs in de Explora. In de middag sluiten zij weer aan bij hun jaargroep.

Daarnaast is er een groep voor jonge risicokinderen van 4-7 jaar die niet kunnen starten in het regulier onderwijs. De school heeft ook een verbrede toelating speciaal onderwijs/cluster 4.

In de buitenschoolse opvang is er een aparte groep voor kinderen van 4-13 jaar die net iets meer nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of met taal- of spraakachterstanden.

Bron: In1school

Naar top van de pagina