Inclusievere scholen in voortgezet onderwijs - Overijssel

Greijdanus

Greijdanus is een school die bekend staat om haar brede zorgaanbod in het voortgezet onderwijs. Met vestigingen in Zwolle, Hardenberg, Meppel en Enschede bieden zij een diverse onderwijsomgeving voor leerlingen. Of je nu kiest voor het vmbo, havo, vwo of de voortgezet-speciaal-onderwijsklas, bij Greijdanus streven zij ernaar om persoonlijke leerroutes vorm te geven.
Het team bestaat uit 28 zorgprofessionals, onder wie jongerenwerkers, die zich inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Greijdanus legt de nadruk op vier belangrijke thema's die hun visie vormgeven: verschil, samenhang, (zelf)verantwoordelijkheid en (christelijke) vorming.

Drie leerlingen van vo-school Greijdanus in Zwolle
Foto: Greijdanus

Een van de dromen van Greijdanus is om te komen tot een brede brugklas, waarin leerlingen met verschillende achtergronden en niveaus samen kunnen leren. Op deze manier kunnen leerlingen hun persoonlijke leerroutes volgen, terwijl ze toch in hun eigen vertrouwde klas blijven. Door vakken te volgen op een hoger niveau, krijgen leerlingen ook meer kansen om door te stromen naar een hoger niveau aan het einde van het jaar.

De school streeft ernaar om 98% van onze leerlingenpopulatie op te vangen, waardoor er nauwelijks sprake is van verwijzing naar andere scholen. De docenten worden getraind in de zorgvuldige omgang met leerlingen, en zij werken nauw samen met zorginstellingen en reguliere en speciale onderwijsinstellingen zoals het Centrum Jeugd en Gezin, de Ambelt (vso cluster 4) en Onderwijscentrum De Twijn.
In samenwerking met jeugdzorg en de gemeente zijn projecten gestart met als doel betere zorg te bieden aan jongeren met angst en depressie.

De coördinator Zorg, die verantwoordelijk is voor het organiseren en waarborgen van de kwaliteit van onze zorg, heeft een belangrijke positie in het managementteam. Greijdanus biedt naar hun oordeel niet alleen kwalitatief hoogwaardig onderwijs, maar ook een veilige en ondersteunende omgeving waarin elke leerling de mogelijkheid krijgt om te groeien in een inclusieve school.

Naar top van de pagina