Inclusievere scholen in primair onderwijs - Overijssel

Kindcentrum Borgele

Bij KindCentrum Borgele in Deventer doet iedereen mee. Het KindCentrum staat voor een optimale ontwikkeling van ieder kind, afgestemd op de eigen mogelijkheden. Ieder kind is bijzonder en heeft zijn of haar eigen ondersteuningsbehoeften. Het team van KindCentrum Borgele speelt hier zo goed mogelijk op in om alle kinderen optimaal voor te bereiden voor de toekomst.

KindCentrum Borgele bestaat uit wijkschool de Borgloschool, De Linde voor speciaal onderwijs, kinderopvang Partou en orthopedagogisch dagcentrum 't Lantaartje. De vier partners werken intensief samen op het gebied van kennis en ervaringen omtrent inclusie, om zo ieder kind uit de wijk optimale mogelijkheden te geven in de verschillende soorten onderwijs, opvang en zorg.

KindCentrum Borgele in Deventer

Om te zorgen dat iedereen mee kan doen worden niet alleen kennis en ervaringen gedeeld, maar ook materialen en ruimtes. Zo delen de vier partners samen een gebouw dat toegankelijk en op maat is gemaakt zodat iedereen mee kan doen. Er is een keuken waar leerlingen leren koken en de speelplaats is aangepast op ieders mogelijkheden.
Iedere dag wordt gestart vanuit de veilige en gestructureerde omgeving van de vaste stamgroep van een kind. Later op de dag kan eventueel worden uitgeweken naar andere clusters. Als de ontwikkeling van een kind erom vraagt worden regulier en speciaal onderwijs gecombineerd om ieder kind de beste ontwikkelkansen te geven. Hierbij wordt altijd uitgegaan van wat goed is voor het kind.

De samenwerking binnen KindCentrum Borgele biedt kinderen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs, zorg of behandeling de kans om in contact te komen met kinderen die regulier onderwijs volgen. Andersom maken kinderen uit het regulier kennis met kinderen die net even wat extra's nodig hebben.

Bron: In1school

Basisschool Europa

Op deze Dalton-basisschool is inclusiviteit meer dan tien jaar een belangrijk thema. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen in hun eigen omgeving opgroeien en dus naar de basisschool in de wijk gaan. Inclusie betekent ook een grote stap in het samenleven en werken, waarin de school rekening houdt met verschillen en die van elkaar waarderen. De school ziet verschillen als een uitdaging, waar elk persoon van kan leren. Inclusie betekent ook dat de school een afspiegeling is van de maatschappij en waar kinderen met een beperking dus ook bij horen.

Basisschool Europa in Enschede.jpeg

De school heeft meerdere (team)gesprekken gevoerd over hun droom om een inclusieve school te worden. Dit betekent een commitment van alle teamleden: de leerlingen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid en er wordt met elkaar naar oplossingen gezocht. Bij het aannamebeleid van nieuwe collega's is dit ook een cruciaal onderdeel. Deze cultuur is sterk aanwezig in de school. Verder is het erg belangrijk dat er intensief wordt samengewerkt met collega-scholen en het samenwerkingsverband. Dat is één van de sterke kanten van basisschool Europa en past ook goed bij de uitgangspunten van het Daltononderwijs, samenwerken.

De school ziet voldoende mogelijkheden om kleine stappen te zetten op weg naar een inclusieve school. Het team is ervan overtuigd er een succes van kunnen maken. Uitdagingen voor de toekomst zijn het aannemen/plaatsen van leerlingen binnen de gemeente en de formatieve bekostiging van personeelsleden.

Bron: In1school

Naar top van de pagina