Inclusievere scholen in voortgezet onderwijs/mbo - Noord-Holland

Clusius College

Het Clusius College is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in Alkmaar. Het college huisvest een Samen naar schoolklas. De Samen naar schoolklas van 'Klas op Wielen Clusius' is een voortgezet onderwijsklas met ernstig meervoudig beperkte jongeren van twaalf tot en met achttien jaar. De Klas op Wielen is onderdeel van het Clusius College & Wijkcentrum Rekere, waar zij gebruik maken van twee eigen lokalen. Daarnaast hebben zij toegang tot een derde lokaal waar zij individueel kunnen werken met een jongere.
Binnen de Klas op Wielen krijgen leerlingen zorg en ondersteuning door middel van een-op-een-begeleiding. Daarnaast volgen zij samen met de eerste en tweedejaars vmbo-leerlingen praktijklessen zoals Dier-, Voeding-, Bloem-, Plan- en Paardenklas. Als er geen gezamenlijke lessen gevolgd worden gaan de leerlingen van de Klas op Wielen vaak in de aula lunchen.

Clusius College Alkmaar

Een Samen naar school-klas biedt onderwijs met zorg op maat aan jongeren met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle jongeren kunnen leren en dat jongeren met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Bron: In1school

Naar top van de pagina