Inclusievere scholen in primair onderwijs - Noord-Holland

Basisschool Het Kompas

Basisschool Het Kompas huisvest de 'Klas op Wielen', een vorm van een Samen naar schoolklas. Dit is een klas voor ernstig meervoudig beperkte kinderen in de leeftijd van een tot en met dertien jaar. De Klas op Wielen is onderdeel van de basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal van Stichting Kinderopvang Alkmaar.

Basisschool Het Kompas

Klas op Wielen heeft als doel werken aan de inclusie van kinderen met een beperking binnen het onderwijs. Op de basisschool zijn de kinderen aan een vaste klas gekoppeld. Er wordt gekeken welke activiteiten in de gekoppelde groep het beste aansluiten bij het kind.
Binnen de Klas op Wielen krijgen de kinderen zorg en ondersteuning door middel van een-op-een-begeleiding. Daarnaast volgen zij lessen in de eigen leeftijdsgroep van de school.

Een Samen naar schoolklas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Bron: In1school

Gideon

Gideon is een protestants christelijke basisschool in Bovenkarspel. Gideon benadert kinderen vanuit een positieve instelling, met een luisterende en bemoedigende houding. Zij proberen recht te doen aan het unieke van ieder kind en al zijn of haar mogelijkheden, met als doel: het stimuleren van ieder kind en het beste uit hun naar boven halen. Een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten staat hierin centraal.

Gideonschool in Bovenkarspel

Gideon heeft een Samen naar schoolklas van ODC de Carrousel in het schoolgebouw. Hierin zitten kinderen van vier tot twaalf jaar met een verstandelijke beperking. Omdat de Samen naar schoolklas zich in een reguliere basisschool bevindt, kunnen alle kinderen binnen de school van elkaar leren op een sociale en speelse manier. Dit gebeurt door met elkaar buiten te spelen, samen te gymmen of door activiteiten samen te ondernemen. Het dagprogramma van de Samen naar schoolklas is voor ieder kind op maat gemaakt. In het dagprogramma worden zowel ontwikkelingstaken als vrije spelmomenten en groepsactiviteiten gepland.

Een Samen naar schoolklas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Bron: In1school

Montessorischool Floriande

De Montessorischool Floriande in Hoofddorp heeft het onderwijsaanbod en de manier van werken afgestemd op de behoefte van de leerlingen om zo passend onderwijs te bieden.
Het team van de Floriande wil dat alle leerlingen zich sociaal geaccepteerd en gewaardeerd voelen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen, passend bij hun individuele mogelijkheden. Uitgaand van de verschillen leren de leerlingen samen te werken en te kijken naar de wereld om hen heen.

Montessorischool Floriande

De Samen naar Schoolklas maakt onderdeel uit van Montessorischool Floriande. In de Samen naar Schoolklas gaan leerlingen vanaf vier jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme die (tijdelijk/deels) uit de leerplicht zijn ontheven samen naar school.
In een eigen lokaal in de school krijgen deze leerlingen ontwikkelingsstimulatie, behandeling, begeleiding en zorg op individueel niveau. Daarnaast zijn er verschillende contactmomenten tussen kinderen met en zonder beperking. Ze spelen samen tijdens de pauze, maken samen muziek of lezen samen.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Bron: In1school

Naar top van de pagina