Inclusievere scholen in voortgezet onderwijs/mbo - Noord-Brabant

Novalis College

Het Novalis College heeft in samenwerking met MBS Eindhoven (een vso-school) een integratieklas voor vso-onderwijs 'De Blauwe Bloem' volgens het vrije-schoolconcept. De Blauwe Bloem is een officiële nevenvestiging van de MBS en een uniek concept dat het gevolg is van jarenlange ervaring en nauwe samenwerking tussen beide scholen.

Novalis College in Eindhoven

MBS Eindhoven verzorgt (voortgezet) speciaal onderwijs in Eindhoven. De school is voor kinderen van vier tot en met achttien jaar, die een leer- en ontwikkelingsachterstand hebben. Het Novalis College is een Vrije School voor voortgezet onderwijs in Eindhoven. In het Novalis College heeft MBS Eindhoven deze integratieklas voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Integratieklas De Blauwe Bloem bestaat uit jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij krijgen in een eigen leslokaal onderwijs op het Novalis College en volgen wekelijks integratielessen in het reguliere programma van deze vo-school. Het onderwijs van De Blauwe Bloem is aangepast aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en wordt vormgegeven volgens de uitgangspunten van de Vrije School.

Bij jongeren verloopt de kennismaking tussen leerlingen met en zonder beperking ongedwongen en vanzelfsprekend. Daarom maken de Blauwe-Bloemleerlingen, net zoals alle andere leerlingen, volwaardig deel uit van de gemeenschap van het Novalis College. Ze brengen de pauze door in de gemeenschappelijke aula of op het schoolplein, en er zijn gezamenlijke jaarfeesten. Iedere Blauwe-Bloemleerling heeft gedurende meerdere jaren een reguliere leerling als persoonlijk maatje én daarnaast per integratie les een vaste begeleidende leerling. Integreren doe je namelijk niet alleen maar met elkaar.

Bron: In1school

Naar top van de pagina