Inclusievere scholen in voorgezet onderwijs - Limburg

Sint Ursula

Scholengemeenschap Sint Ursula is een streekschool in de gemeente Leudal met twee locaties in Heythuyzen en Horn. Sint Ursula verzorgt vmbo, havo en vwo. In 2007 startte de school met de inclusieve Syntheseklas op locatie Heythuyzen en in 2010 volgde locatie Horn.

De Syntheseklas is voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel vlak, bij het aanleren van studievaardigheden, in de leer-werkhouding en/of in relatie met leeftijdsgenoten en docenten kunnen hier terecht. In een kleine klas van maximaal twaalf leerlingen wordt op een passende manier individueel onderwijs op vmbo-t-, havo- en vwo-niveau aangeboden.

Kinderen op trap in school

Het team van Sint Ursula, bestaande uit docenten en een schoolorthopedagoog, werkt nauw samen met de ouders en de leerling bij het opstellen van een individueel plan met de juiste begeleiding om talenten en kwaliteiten van de leerling optimaal te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van de Syntheseklas is dat de leerling kan doorstromen naar een reguliere klas, zodat hij of zij in het regulier onderwijs een diploma behaalt.

Met behulp van de Syntheseklas wil het team van Sint Ursula ervoor zorgen dat iedere leerling onderwijs en begeleiding op individueel niveau krijgt, zodat het niet nodig is om leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs te verwijzen. Iedere leerling wordt optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs, waardoor hij of zij leert om volwaardig te functioneren in de maatschappij.

Bron: In1school

Naar top van de pagina