Inclusievere scholen in primair onderwijs - Limburg

De Twister

De Twister in Horst is gehuisvest in een gebouw waarin zowel basisonderwijs als speciaal basisonderwijs wordt verzorgd. Kinderen verdienen volgens de school onderwijs dat hen de mogelijkheid biedt zich optimaal te ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn met hun talenten, interesses en mogelijkheden als vertrekpunt. Ze gaan naar school in hun eigen omgeving, dichtbij huis en in contact met buurtgenootjes, zodat ze erbij horen.

De Twister in Horst

De eerste stappen naar inclusief onderwijs zijn al door De Twister gezet. Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs volgen samen onderwijs. Daarnaast kunnen leerlingen uit het basisonderwijs meedraaien met lessen in het speciaal basisonderwijs en andersom. In de middagen werken de onderwijsvormen veelal gezamenlijk en gemixt aan thema's. Doordat de leerlingen in contact komen met kinderen van verschillende niveaus en met verschillende kenmerken, leren zij allemaal met elkaar om te gaan. De Twister wil haar leerlingen voorbereiden op een inclusieve maatschappij door hen ook een inclusieve leer- en ontwikkelplek te bieden.

De volgende stap van De Twister is om nog meer samenwerking en integratie tussen de onderwijsvormen te realiseren. Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen helpen bij activiteiten voor leerlingen met een beperking, zoals kinderen uit groep 8 die kunnen voorlezen aan kinderen met een beperking uit groep 3, of helpen bij een 'klusklas'. Tevens wil de school nog meer mogelijkheden onderzoeken om kinderen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.

Bron: In1school

Sterrenschool Eigenwijs

Sterrenschool Eigenwijs is een school voor basisonderwijs in Middelaar. Alle kinderen zijn hier welkom, ongeacht religie, afkomst of achtergrond. Het team werkt met gepersonaliseerd leren, waarbij alle leerlingen een eigen leerlijn hebben, afgestemd op zijn of haar mogelijkheden en talenten.

Gebouw van Sterrenschool Eigenwijs

De Samen naar Schoolklas van Stichting Liz maakt onderdeel uit van Sterrenschool Eigenwijs. In de Samen naar Schoolklas gaan kinderen van nul tot en met twaalf jaar met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand samen naar school.
In een eigen lokaal in de school krijgen de leerlingen ontwikkelingsstimulatie, behandeling, begeleiding en zorg op individueel niveau. Daarnaast zijn er dagelijks contactmomenten met de leerlingen van de kinderopvang en de school. Zo sluiten de kinderen van Liz samen met hun begeleider aan in de klas bij bijvoorbeeld knutselen, muziek of een kringgesprek. Kinderen van school en kinderopvang sluiten aan bij Liz en helpen dan mee met eten en drinken, voorlezen, knutselen of snoezelen. De kinderen zien elkaar bij het buitenspelen en bij de gezamenlijke vieringen als Sinterklaas en Kerst.

Een Samen naar Schoolklas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Bron: In1school

Talentencampus

Op de Talentencampus Venlo wordt voorschoolse educatie, kinderopvang, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs aangeboden. Al deze onderwijsvormen zijn ondergebracht binnen een organisatie, aangestuurd vanuit een directie en gevoed vanuit drie besturen.
De Talentencampus Venlo kent een team dat voor alle leerlingen het maximale uit het onderwijs wilt halen. De Talentencampus is ontstaan vanuit de behoefte om de samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen te waarborgen en kinderen maximaal te laten profiteren.

Talentencampus in Venlo

De Talentencampus streeft naar een samenhangend geheel van de bovenstaande leeromgevingen. Daarmee streeft de Talentencampus Venlo naar een onbelemmerde, brede talentontwikkeling en sociale integratie van kinderen van nul tot circa dertien jaar. Hierbij creëert de campus een veilige omgeving waarin ontmoeting en samen leren centraal staan. Doordat alles in hetzelfde gebouw plaatsvindt ontmoeten leerlingen die eerder gebruik maakten van aparte, speciale voorzieningen nu alle leeftijdsgenoten.

Bron: In1school

Naar top van de pagina