Inclusievere scholen in primair onderwijs - Groningen

Jenaplanschool 't Sterrenpad

Op 't Sterrenpad leren kinderen door te ervaren. Kinderen worden uitgedaagd om velerlei competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Hierin staat sociaal leren centraal. Problemen worden samen opgelost en geëvalueerd.

Jenaplanschool ít Sterrenpad in Nuis

Er is een Samen naar school-klas op deze basisschool. Deze klas is bestemd voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of meervoudige beperking tot achttien jaar. Op 't Sterrenpad ontmoeten kinderen van zorg en onderwijs elkaar. Ze spelen met elkaar en vieren samen feest.

Bron: In1school

Naar top van de pagina