Inclusievere scholen in voortgezet onderwijs/mbo - Gelderland

Dominicus College - De Monnikskap

De Monnikskap is een afdeling voor leerlingen met een lichamelijke beperking op het Dominicus College in Nijmegen. Sinds 2010 zit de afdeling in hetzelfde gebouw als de reguliere school. Op De Monnikskap zitten leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte die in het reguliere voortgezet onderwijs niet altijd mee kunnen komen met het tempo of waarbij de voorzieningen te kort schoten. Op De Monnikskap is het mogelijk in eigen tempo, volgens een persoonlijk onderwijsprogramma toe te werken naar een havo- of vwo-diploma.

Dominicus College in Nijmegen

In Nederland kunnen leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs niet hoger dan vmbo-t afstuderen. Op De Monnikskap kunnen ze meedraaien met het havo en vwo in tegenstelling tot de rest van het land. Dit maakt De Monnikskap uniek. Rond de 70 jongeren met een beperking volgen dit onderwijs in hetzelfde gebouw als 1.000 leerlingen van het reguliere onderwijs. Op De Monnikskap geldt: 'Samen waar het kan, apart waar nodig'.
Op De Monnikskap is het mogelijk voor leerlingen met een beperking om op ieder moment in te stromen. Ze kunnen naar behoefte meedraaien met het reguliere onderwijs. Er is ook ruimte om een week uit te vallen, als het even niet gaat. Iedere leerling krijgt maatwerk en een individueel traject.

Leerlingen die nieuw zijn op De Monnikskap valt het op dat er niet naar hen gekeken wordt omdat ze in een rolstoel zitten. Doordat reguliere leerlingen en leerlingen met een beperking in één klas zitten, leren ze van elkaar. Leerlingen met een beperking worden sociaal vaardiger, terwijl reguliere leerlingen meer kennis en begrip krijgen voor leeftijdsgenoten met een beperking.

Bron: In1school

Kandinsky College

Het Kandinsky College is een school voor Nederlandstalig en tweetalig onderwijs in het vmbo, havo en vwo. Het schoolgebouw is toegankelijk ingericht. Daarnaast is er ook een speciale stilteruimte ingericht voor leerlingen die snel overprikkeld raken.
Het zorgteam geeft extra ondersteuning en zorg aan de leerlingen die dat nodig hebben. Het team bestaat uit een zorgcoördinator, een dyslexiecoach en verschillende leerlingbegeleiders.

Kadinsky College in Nijmegen

De schoolbrede aanpak Positive Behavior Support staat centraal bij het creëren van een positief schoolklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid vormen de kernwaarden van het team van het Kandinsky College.

De Samen naar school-klas van Stichting Liz maakt onderdeel uit van het Kandinsky College waarin jongeren van twaalf tot en met achttien jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of ontwikkelingsachterstand samen naar school gaan.
Een Samen naar school-klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Bron: In1school

Notre Dame des Anges

Notre Dame des Anges is een school voor havo in Ubbergen, vlakbij Nijmegen. De Notre Dame is een onafhankelijke school met een eigen bestuur dat eigentijds onderwijs vormgeeft, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben in hun toekomst.

Dit doen ze door middel van Eigenwijs leren. Binnen Eigenwijs leren wordt het onderwijs aangepast op de talenten en vaardigheden van de leerling. In de eerste drie leerjaren zijn de klassen verdeeld in zes basisgroepen. Deze basisgroepen starten en eindigen elke dag samen onder leiding van een eigen coach. Iedere leerling maakt aan het begin van zijn of haar schoolperiode ook een persoonlijke leerroute samen met deze coach, eventueel met ouders erbij. Deze leerroute wordt elke week door de leerling en de coach besproken, om zo dicht mogelijk bij de doelen te blijven die gesteld zijn. Zo kan iedere leerling zijn of haar eigen weg volgen.

Gebouw Notre Dame des Anges aan het water

Notre Dame heeft een passend-onderwijsvoorziening voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, autisme, slechthorende leerlingen, leerlingen met een fysieke beperking en/of een langdurige ziekte. De leerling kijkt samen met de eigen coach, de ouders en een begeleider vanuit het samenwerkingsverband vo-vso welke begeleiding er nodig is. Dit alles wordt opgeschreven in de persoonlijke bijsluiter van de leerling en dient er voor zorgen dat de (vak) docent de leerling beter begrijpt.

Voor de leerlingen die teveel spanning of ongemak ervaren tijdens de gewone lessen is er een time-outvoorziening op de Notre Dame. Dit is een rustige, overzichtelijke werkplek waar leerlingen onder toezicht even alleen kunnen werken. Ook kunnen zij hier extra begeleiding krijgen bij het maken van een planning of schoolwerk.

Bron: In1school

Naar top van de pagina