Inclusievere scholen in primair onderwijs - Gelderland

Het Gele Park

In Lichtenvoorde reikt ‘inclusiever’ verder dan de diversiteit van de kinderen die worden opgevangen. In Het Gele Park, een nieuw gebouw in een parkachtige omgeving, werken verschillende partijen samen om voor kinderen het gezamenlijk opgroeien mogelijk te maken. Bij Het Gele Park zijn kinderen al welkom vanaf 6 weken. Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs, buitenschoolse opvang, dagbehandeling en allerlei vormen van zorg onder één dak.

De school volgt de ontwikkeling van kinderen aan de hand van leerlijnen. Hiervoor gebruiken zij het doelgroepenmodel: Zo spreken we dezelfde taal, is overdracht en afstemming goed verzorgd en maken we gebruik van elkaars expertise.

Schoolgebouw Het Gele Park in Lichtenvoorde
Foto: Het Gele Park, Lichtenvoorde

Het betekent nog niet dat alle vormen van onderwijs en ondersteuning in gezamenlijke ruimtes plaatsvinden, maar zoals directeur Will van der Zanden het uitlegt: Wij zijn op weg van integratie naar inclusie. Wij zorgen ervoor dat het kind altijd de juiste ondersteuning krijgt zodat hij of zij een goed gevulde rugzak heeft om mee naar de middelbare school te gaan.

In de aanpak van Het Gele Park past ook de wijze waarop nieuwbouw een extra dimensie geeft aan de relatie met de buurt. Zo heeft de samenwerking met een speeltuinvereniging in de gemeente Oost Gelre de buitenspeelruimte van Het Gele Park voor buurtkinderen bijzonder gemaakt.

Bekijk een korte impresssie van Het Gele Park.

Naar top van de pagina