Inclusievere scholen in primair onderwijs - Friesland

Integraal Kindcentrum Sint Michaël

Integraal Kindcentrum Sint Michaël biedt onderwijs en opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Op locatie Schritsen is het onderwijs voor groep drie tot en met acht ondergebracht. De locatie Hofstraat is ingericht voor kinderen van nul tot zes jaar. IKC Sint Michaël is een Vreedzame School.

Sint Michaelschool in Harlingen

IKC Sint Michaël is een mediumvoorziening van Kentalis waar een intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal plaatsvindt en is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met spraak-, gehoor- en taalproblemen. Het team vindt dat deze kinderen die soms moeite hebben zich verstaanbaar te maken, recht hebben op een normale onderwijssetting in hun eigen omgeving. Zij zijn speciaal, maar hun klasgenoten vinden hen 'normaal'. Ze horen erbij.

Bron: In1school

Inclusief onderwijs op Terschelling

Op Terschelling wordt voor het basisonderwijs inclusief onderwijs aangeboden. Zelden worden leerlingen doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Doorverwijzing is op Terschelling in de afgelopen 13 jaar maar één keer voorgekomen. Met de juiste ondersteuningsmogelijkheden kunnen leerlingen zo veel mogelijk thuis blijven wonen.

Leerlingenop school op Terschelling

Bij scholen op Terschelling moeten alle kinderen een plek hebben die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Er zijn geen scholen die speciaal onderwijs aanbieden. Als een leerling wordt doorverwezen naar speciaal onderwijs, dan betekent het dat de leerling naar het vaste land moet verhuizen en niet meer thuis kan wonen. Dit is één van de redenen waarom er (bijna) geen leerlingen worden doorverwezen. Een verhuizing is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor het kind en wordt daarom zo veel mogelijk voorkomen. Enkele kinderen met een ontheffing van de leerplicht krijgen ook een vorm van dagbesteding op school.

Inclusief onderwijs aanbieden is volgens directeur-bestuurder van het openbaar basisonderwijs op Terschelling Willy Cupido en Esmé Bijlsma, locatiedirecteur van de openbare basisscholen in West-Terschelling en Midsland, een principiële keuze en een vanzelfsprekendheid. Zij geven aan dat de aangesloten scholen altijd hun uiterste best doen om leerlingen op hun eigen eiland onderwijs te bieden zodat deze leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het openbaar basisonderwijs op Terschelling ziet extra ondersteuning voor leerlingen niet als een probleem maar een uitdaging.
Met creativiteit en flexibiliteit bereik je bijzondere oplossingen. Er is heel veel mogelijk. – Willy Cupido en Esmé Bijlsma.

Next Level School

Inclusief onderwijs is niet nieuw in het noorden van Nederland. De openbare basisscholen op Terschelling zijn aangesloten bij Next Level School. Next Level School is een netwerk in Friesland waar wordt gewerkt aan de school van de toekomst. Hier wordt niet gesproken over regulier en speciaal onderwijs maar over onderwijs voor alle kinderen, zodat ‘ieder kind zich kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden, op basis van zijn of haar talent’.

Inclusief onderwijs en de Next level School vergen soms aanpassingen binnen de school en de klas, maar als dit wordt afgestemd met de hele gemeenschap is dat mogelijk. Zo werd op Terschelling in het belang van een leerling met een ondersteuningsbehoefte besloten om de klas iets kleiner te maken en een andere klas zodoende iets groter. Met kleine aanpassingen kan er op scholen op Terschelling een plek voor iedereen worden geboden.

Lees hier ook het artikel in het tijdschrift Naar school! Waar elk kind welkom is (PDF) van VOS/ABB.

Bron: In1school

Naar top van de pagina