Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2024 #cio2024

Aankondiging Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 12 juni 2024 Aankondiging Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 12 juni 2024

"Bouwen aan inclusiever onderwijs"

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs organiseert de jaarlijkse conferentie op 12 juni 2024. Een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

We hebben met onze samenwerkingspartners uit het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten weer een nieuw gevarieerd programma samengesteld met aandacht voor:

 • de laatste informatie over het overheidsbeleid in Nederland op het gebied van inclusief onderwijs
 • nieuwe good practices en leerervaringen van inclusieve scholen in Nederland
 • goede ondersteuning en passende professionalisering voor inclusiever onderwijs
 • de rol van het gespecialiseerd onderwijs en samenwerking met reguliere scholen
 • bruikbare inzichten en leerervaringen uit het buitenland
 • inclusieve onderwijshuisvesting (nieuwbouw en renovatie)
 • bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten

In de sessies is veel aandacht voor aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Er is volop gelegenheid om inspiratie en kennis op te doen en ervaringen met elkaar te delen. Hieronder enkele highlights uit het programma.

De inschrijving is wegens grote belangstelling gesloten.

Kennis, inspiratie en praktijkvoorbeelden

Na de (creatieve) opening met een korte video zien we uit naar de bijdrage van de nieuwe minister voor Onderwijs (uitgenodigd), gevolgd door een panelgesprek met enkele van onze samenwerkingspartners. Het gesprek richt op de actualiteit en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio.

Daarna volgen drie rondes met ruim 30 sessies. Hierin staan het uitwisselen en bespreken van leerervaringen, successen en vraagstukken centraal bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. De bijdragen richten zich niet alleen op praktijkontwikkeling in scholen maar ook op de rol van samenwerkingsverbanden en gemeenten. Hieronder staat een kleine selectie van wat je onder meer kunt verwachten.

Keuze uit een gevarieerd aanbod van sessies - een selectie

 • buitenlandse ervaringen (o.a. Schotland, Portugal, België, Engeland)
 • specifieke focus op leraren, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, schoolleiders, bestuurders, of juist leerlingen en ouders
 • expertiseontwikkeling in reguliere scholen (professionalisering en ondersteuning van leraren), inzet van onderwijsondersteuners en ICT en methodieken zoals UDL, co-teaching en Lesson Study (met bijdragen van leerlingen zelf)
 • bijdragen vanuit gespecialiseerd onderwijs, expertisecentra en lerarenopleidingen (toerusting en ondersteuning van leraren)
 • leiderschap en schoolontwikkeling
 • rollen/taken van intern begeleiders/zorgcoördinatoren
 • verbinding met aanpalende sectoren (o.a. opvang, gezondheidszorg en jeugdhulp)
 • werken aan inclusief onderwijs vanuit samenwerkingsverbanden in het po en vo
 • intensieve samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs inclusief juridische vraagstukken
 • bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden: ontwikkelagenda inclusief onderwijs waaronder inclusieve onderwijshuisvesting

Bovendien zijn er sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen. Je kunt in gesprek gaan met de ambassadeurs van het platform (schoolleiders, bestuurders en directeuren/bestuurders van samenwerkingsverbanden), met medewerkers van het ministerie van OCW en met vooraanstaande buitenlandse experts op het gebied van inclusief onderwijs.

Voor wie is deze conferentie?

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende, coördinerende of beleidsontwikkelende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs kent naast de initiatiefnemers Verus, VOS/ABB en NCOJ een brede groep samenwerkingspartners:

 • overige onderwijsprofielorganisaties
 • Sectorraad samenwerkingsverbanden vo
 • Sectorraad GO
 • Sectorraad Praktijkonderwijs
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • College voor de Rechten van de Mens
 • Defence for Children
 • Stichting het Gehandicapte Kind
 • Balans
 • PO-Raad en VO-raad
 • Netwerk LPO
 • AVS
 • Ouders & Onderwijs
 • BiOND en LBBO
 • IederIn
 • JongPIT
 • VELON, WOSO, LOBO en ADEF
 • Steunpunt Passend Onderwijs

Programma

 • 09.15-10.00 uur - Inloop met koffie & thee
 • 10.00-11.15 uur - Opening en plenair deel
  • Creatieve opening
  • Welkom & programma door Berend Kamphuis, voorzitter college van bestuur Verus
  • Presentatie professor Mel Ainscow, "Thirty Years after Salamanca: Lessons Learned and Pathways for Future Action"
  • Panelgesprek Naar Inclusiever Onderwijs o.l.v. Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB, met:
   • Inge Vossenaar, directeur-generaal Funderend Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
   • Marieke Dekkers, voorzitter college van bestuur Koers VO / voorzitter Sectorraad swv vo
   • Jetta Spaanenburg, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Utrecht PO / voorzitter Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO)
   • Frans Vullings, algemeen directeur Talentencampus Venlo
   • Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs
 • 11.15-11.45 uur - Wissel met koffie & thee
 • 11.45-12.45 uur - Keuzesessies ronde 1
 • 12.45-13.45 uur - Lunch met informele ontmoeting
 • 13.45-14.45 uur - Keuzesessies ronde 2
 • 14.45-15.00 uur - Wissel
 • 15.00-16.00 uur - Keuzesessies ronde 3
 • 16.00-17.00 uur - Afsluiting met borrel en muziek

woensdag 12 juni 2024
10.00-17.00 uur
Spant! in Bussum
Zet deze conferentie in mijn agenda

Locatie

Spant Congrescentrum in Bussum
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
(+31) 035 6933 254
Routebeschrijving Google Maps
OV Reisplanner 9292.nl

Toegankelijkheid & voorzieningen

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Spant.
Het gebouw, de zalen, het podium en het toilet zijn rolstoeltoegankelijk.
Voor het plenaire gedeelte van het programma zijn gebarentolken aanwezig. Alle zalen hebben een ringleidingsysteem.

Naar top van de pagina