Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2023 #nio2023

Aankondiging Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2023 Aankondiging Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2023

"Inclusiever in de praktijk"

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigt je graag uit om onze jaarlijkse conferentie bij te wonen. Een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

We stellen met onze samenwerkingspartners uit het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten ook dit jaar weer een rijk en gevarieerd programma samen. Onder het motto 'Inclusiever in de praktijk' gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Daarnaast hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart naar inclusief onderwijs een prominente plaats.

In de sessies is veel aandacht voor nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma besteedt verder aandacht aan de samenwerking tussen het gespecialiseerd en regulier onderwijs, de bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten, en de internationale kennisbasis op het gebied van inclusief onderwijs. Er is volop gelegenheid om inspiratie en kennis op te doen en ervaringen met elkaar te delen.
Afspraak op woensdag 14 juni 2023 in het Spant Congrescentrum in Bussum.

Werken aan inclusiever onderwijs: kennis, inspiratie en praktijkvoorbeelden

Na de (creatieve) opening volgt een bijdrage van minister Dennis Wiersma (uitgenodigd), gevolgd door een panelgesprek met onze samenwerkingspartners. Het gesprek richt op de actualiteit (routekaart/werkagenda inclusief onderwijs) en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio.

In de sessies staan het uitwisselen en bespreken van leerervaringen, successen en vraagstukken centraal die aandacht vragen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Daarna volgen drie rondes met circa 30 kortere en langere sessies.

Er zijn sessies met een specifieke focus op:

 • leraren (professionalisering/ondersteuning)
 • schoolleiders en schoolontwikkeling
 • taken van intern begeleiders/zorgcoördinatoren
 • de rol van samenwerkingsverbanden po en vo
 • lerarenopleidingen en voortgezette professionalisering
 • participatie van leerlingen en ouders
 • samenwerken met opvang, gezondheidszorg en jeugdhulp
 • bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en onderwijs

Bovendien zijn er sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen. Je kunt onder andere in gesprek gaan met de ambassadeurs van het platform, met leden van de werkgroep inclusieve onderwijshuisvesting en met vooraanstaande buitenlandse experts op het gebied van inclusief onderwijs. Tevens is er een speciale sessie waarin bestuurlijke en juridische vraagstukken van samenwerking centraal staan.

Voor wie is deze conferentie?

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende, coördinerende of beleidsontwikkelende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.
Het programma in hoofdlijnen verschijnt 1 maart op de webpagina.

De inschrijving is geopend!
Het definitieve programma verschijnt 1 maart op de webpagina.

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs kent naast de initiatiefnemers Verus, VOS/ABB en NCOJ een brede groep samenwerkingspartners:

 • overige onderwijsprofielorganisaties
 • Sectorraad samenwerkingsverbanden vo
 • Sectorraad GO
 • Sectorraad Praktijkonderwijs
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • College voor de Rechten van de Mens
 • Defence for Children
 • het Gehandicapte Kind
 • VELON (lerarenopleiders)
 • PO-Raad en VO-raad
 • Netwerk LPO
 • AVS
 • Ouders & Onderwijs
 • BiOND en LBBO
 • IederIn
 • JongPIT en FNO Jongeren INC
 • WOSO en LOBO (pabo’s)
 • Steunpunt Passend Onderwijs

Programma

Op 1 maart 2023 verschijnt het programma in hoofdlijnen. We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 • 09.15-10.00 uur - Inloop met koffie & thee
 • 10.00-11.15 uur - Opening en plenair deel
  • Welkom & programma
  • Creatieve opening
  • Bijdrage minister Dennis Wiersma (uitgenodigd)
  • Panelgesprek over inclusiever onderwijs
 • 11.15-11.30 uur - Wissel met koffie & thee
 • 11.30-12.30 uur - Keuzesessies ronde 1
 • 12.30-13.45 uur - Lunch met informele ontmoeting
 • 13.45-14.45 uur - Keuzesessies ronde 2
 • 14.45-15.00 uur - Wissel
 • 15.00-16.00 uur - Keuzesessies ronde 3
 • 16.00-17.00 uur - Afsluiting met borrel en muziek

woensdag 14 juni 2023
10.00-17.00 uur
Spant! in Bussum
Zet deze sessie in mijn agenda

Locatie

Spant Congrescentrum in Bussum
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
(+31) 035 6933 254
Routebeschrijving Google Maps
OV Reisplanner 9292.nl

Toegankelijkheid & voorzieningen

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Spant.
Het gebouw, de zalen, het podium en het toilet zijn rolstoeltoegankelijk.
Voor het plenaire gedeelte van het programma zijn gebarentolken aanwezig. Alle zalen hebben een ringleidingsysteem.

Naar top van de pagina