Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2023 #nio2023

Aankondiging Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2023 Aankondiging Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2023

"Inclusiever in de praktijk"

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs organiseert weer de jaarlijkse conferentie. Er is een rijk en gevarieerd programma samengesteld. Onder het motto 'Inclusiever in de praktijk' gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Uiteraard hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart/werkagenda naar inclusief onderwijs ook een prominente plaats.
De inschrijving is gesloten.

Een (creatieve) opening wordt gevolgd door een panelgesprek met onze samenwerkingspartners. Het gesprek richt zich op de actualiteit en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio.

Daarna besteden we in circa 30 kortere en langere sessies uitgebreid aandacht aan nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Hieronder vind je een greep uit deze sessies.

Een greep uit de vele sessies

 • Schoolvoorbeelden ter inspiratie in primair en voortgezet onderwijs
  integrale kindcentra en primair onderwijs met onder andere Het Gele Park in Lichtenvoorde, De Grondtoon in Bunschoten (Scholengroep Wijzer), De Korenaar in Eindhoven en schoolvoorbeelden uit samenwerkingsverband Driegang

  voortgezet onderwijs met onder andere Roelof van Echten College/Eduwiek in Hoogeveen en schoolvoorbeelden uit samenwerkingsverbanden Amstelland en de Meerlanden, en Goeree-Overflakkee
 • Praktijkvoorbeelden van intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in po en vo (instroomgroepen, syntheseklassen, onder-een-dak)
 • Inclusieve scholenbouw/passende huisvesting: pedagogiek en architectuur
 • Kennissessies met (buitenlandse) hoogleraren en andere experts op het terrein van: didactische inclusie/differentiatievaardigheden, innovatieve leermiddelen/ICT, gedragsprogramma’s in regulier onderwijs, pedagogisch klassenmanagement, co-teaching, klassenassistenten
 • De rol van intern begeleiders en zorgcoördinatoren bij het werken aan inclusiever onderwijs
 • Participatie van leerlingen en ouders (Ouders & Onderwijs / Ieder(in) / het Gehandicapte Kind / JongPIT)
 • Hoe werken samenwerkingsverbanden po en vo aan inclusiever onderwijs (LPO / Sectorraad samenwerkingsverbanden vo)
 • Professionaliseren van schoolleiders voor het werken aan inclusiever onderwijs (AVS i.s.m. NCOJ)
 • De rol van het gespecialiseerd onderwijs bij de ontwikkeling van inclusiever onderwijs
 • Bestuurlijke samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten bij het werken aan inclusiever onderwijs (met voorbeelden vastgelegd in de nieuwe handreiking; Platform Naar Inclusiever Onderwijs i.s.m. VNG)
 • Samenwerkingsovereenkomsten tussen scholen ten behoeve van inclusiever onderwijs (juridisch)
 • Inclusief onderwijs en het opleiden/professionaliseren van leraren (i.s.m. LOBO / ADEF)
 • Ga in gesprek met schoolleiders/bestuurders en onze ambassadeurs van inclusieve scholen in po en vo

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende, coördinerende of beleidsontwikkelende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Programma

 • 09.15-10.00 uur - Inloop met koffie & thee
 • 10.00-11.15 uur - Opening en plenair deel
  • Opening en progamma door Berend Kamphuis (voorzitter College van Bestuur Verus) en Hans Teegelbeckers (directeur VOS/ABB)
  • Creatieve opening
  • Panelgesprek Naar Inclusiever Onderwijs met onder andere:
   • Marieke Dekkers, voorzitter College van Bestuur Koers VO / voorzitter Sectorraad swv vo
   • Berdi de Jonge, directeur basisschool De Korenaar in Eindhoven
   • Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester en partner Vakwerk Architecten
   • Dolf van Veen, hoofd NCOJ
 • 11.15-11.30 uur - Wissel met koffie & thee
 • 11.30-12.30 uur - Keuzesessies ronde 1
 • 12.30-13.45 uur - Lunch met informele ontmoeting
 • 13.45-14.45 uur - Keuzesessies ronde 2
 • 14.45-15.00 uur - Wissel
 • 15.00-16.00 uur - Keuzesessies ronde 3
 • 16.00-17.00 uur - Afsluiting met borrel en muziek

woensdag 14 juni 2023
10.00-17.00 uur
Spant! in Bussum
Zet deze sessie in mijn agenda

Locatie

Spant! in Bussum
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
(+31) 035 6933 254
Routebeschrijving Google Maps
OV Reisplanner 9292.nl

Toegankelijkheid & voorzieningen

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Spant!.
Het gebouw, de zalen, het podium en het toilet zijn rolstoeltoegankelijk.
Voor het plenaire gedeelte van het programma kan op verzoek een gebarentolk worden ingezet. Alle zalen hebben een ringleidingsysteem.

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs kent naast de initiatiefnemers Verus, VOS/ABB en NCOJ een brede groep samenwerkingspartners:

 • overige onderwijsprofielorganisaties
 • Sectorraad samenwerkingsverbanden vo
 • Sectorraad GO
 • Sectorraad Praktijkonderwijs
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • College voor de Rechten van de Mens
 • Defence for Children
 • PO-Raad en VO-raad
 • Netwerk LPO
 • AVS
 • BiOND en LBBO
 • Ouders & Onderwijs
 • Balans
 • het Gehandicapte Kind
 • Ieder(in)
 • JongPIT en FNO Jongeren INC
 • LOBO, ADEF en WOSO
 • VELON (lerarenopleiders)
 • SPO
Naar top van de pagina