Inclusievere scholen openen hun deuren

Bezoek scholen met een inclusieve praktijk

Steeds meer scholen hebben de behoefte het proces Naar Inclusiever Onderwijs op te starten of een extra impuls te geven, zo blijkt uit vragen en opmerkingen die ons uit de onderwijspraktijk bereiken. Om het proces in de eigen school te ijken, om inspiratie op te doen of te leren van ervaringen van scholen en schoolteams die onderweg zijn, biedt het Platform in samenwerking met gevorderde en beginnende inclusieve(re) scholen schoolbezoeken aan. We kijken daarbij vooral naar de huidige praktijk van de school, welke factoren hebben bijgedragen aan het realiseren van inclusiever onderwijs en welke leermomenten gedeeld kunnen worden met andere scholen en samenwerkingsverbanden. Zo koppelt het Platform interesse aan praktijkervaring.

Het aantal inschrijvingen voor de ontvangende school is beperkt om de school niet te overbelasten. Daarnaast is er een maximum van 2 inschrijvingen per bezoekende school of organisatie om zoveel mogelijk (andere) geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden kennis te laten maken met de inclusieve praktijk. We werken daarom op basis van het principe 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Gebouw van De Korenaar met buitenspelende leerlingen
Primair onderwijs

IKC De Kroevendonk - Roosendaal

Wat de collega’s van de Kroevendonk in Roosendaal betreft, is je visie op kinderen, je mensvisie, het begin. ‘Ieder kind kan leren en heeft recht op gelijkwaardige kansen om te leren en ieder kind is welkom!’ Daar zijn ze het in het protestants-christelijke kindcentrum Kroevendonk over eens geworden.
Als na goed overleg blijkt dat dat voor iedereen die de school draagt, de visie een belangrijke drijfveer is, dan kun je verder op weg naar inclusiever onderwijs.

De collega’s in de Roosendaalse school zetten hun deur open en gaan graag in gesprek met collega’s over die gemeenschappelijke motivatie voor het werken met kinderen. Want dat je moet samenwerken en samen verantwoordelijkheid draagt, is ook een overtuiging van de teamleden van de Kroevendonk.
Dat samenwerken gaat natuurlijk gepaard met een onderbouwing vanuit onder andere mediërend leren, vreedzame school etc.

Meld u aan voor een schoolbezoek

Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
Na registratie ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding.
De school neemt 1-2 weken voorafgaande aan het bezoek contact met u op.
Als er te weinig aanmeldingen zijn of bij andere bijzondere omstandigheden, behoudt de school zich het recht voor een schoolbezoek te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.

Aanmeldingsformulier

Ik wil graag een van de volgende scholen bezoeken

In welke sector(en) werkt u?

Door op 'Aanmelden' te klikken gaat u tevens akkoord met de Privacyverklaring.
Uw e-mailadres/telefoonnummer wordt door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs gebruikt voor de communicatie over het schoolbezoek. Uw gegevens worden alleen gedeeld met de school die u wilt bezoeken.

Contact

Neem met vragen over schoolbezoeken contact met ons op via schoolbezoek@naarinclusieveronderwijs.nl

Naar top van de pagina