Startconferentie 'Naar inclusiever onderwijs'

Programma-inhoud

Het landelijk praktijkplatform voor het onderwijs en gemeenten organiseert op 12 februari 2020 de conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs'. Het programma heeft een gevarieerd aanbod en bestrijkt het po, vo en mbo.

De inschrijving is gesloten.

  • Keur aan praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs in po, vo en mbo met aandacht voor opbrengsten lessons learned, ontwerp- en implementatievragen
  • Workshops op maat voor diverse doelgroepen (schoolleiders, bestuurders in het onderwijs en gemeenten, aanpalende sectoren, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren, leerkrachten en onderwijsassistenten, leerlingen, ouders, en samenwerkingsverbanden)
  • Workshops met internationale praktijkdeskundigen, waaronder diverse topwetenschappers
  • Presentaties van de initiatiefnemende organisaties en samenwerkingspartners
  • Adviesbalie

Internationale praktijk- en beleidsdeskundigen die praktijksessies zullen geven zijn:
- professor Mel Ainscow (University of Manchester)
- professor Alan Dyson (University of Manchester)
- professor Lani Florian (University of Edinburgh)
- professor Kiki Messiou (University of Southampton).

Daarnaast zijn ruim dertig praktijksessies gepland rondom aangesloten veldinitiatieven en praktijk- en beleidsvragen. Deze omvatten onder meer bijdragen van:
- De Kroevendonk te Roosendaal (primair onderwijs)
- Het Anker te Wijk bij Duurstede (primair onderwijs)
- De Korenaar te Eindhoven (primair onderwijs)
- Jacobus Fruytier Scholengemeenschap te Apeldoorn (voortgezet onderwijs)
- Eduwiek, Roelof van Echten College, Hoogeveen (voortgezet onderwijs)
- Deltion College te Zwolle (middelbaar beroepsonderwijs)
- de Talentencampus in Venlo (primair onderwijs)
- inclusieve scholen van EC Rotonde (samenwerkingsverband Driegang).

Er zijn bijdragen van schoolbesturen als:
- Consent (Enschede)
- Un1ek (Vlaardingen)
- Archipel (Zutphen).

Naast de initiatiefnemers VOS/ABB, Verus, LVGS en NCOJ zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:
- scholen/besturen in po/vo/mbo
- samenwerkingsverbanden
- Ouders & Onderwijs
- Sectorraad Praktijkonderwijs
- LECSO
- AVS
- Defence for Children
- lerarenopleidingen (Velon/WOSO)
- IederIn
- NSGK
- Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ).

Voorproefje met Mel Ainscow

Als opwarmer van de conferentie een interview (in het Engels) met keynote-spreker Mel Ainscow waarin hij spreekt over aanleiding en voortgang in de ontwikkeling van inclusiever onderwijs, de rol van docenten en schoolleiders, en intercollegiale samenwerking op school.

Interview met Mel Ainscow op Youtube 

Waarom het wél lukt om zorgleerlingen in de klas te houden

januari 2020 - Na de invoering van de wet Passend onderwijs in 2014 is het aanbtal leerlingen in het speciaal onderwijs alleen in de eerste twee jaren gekrompen. De meeste scholen in het po en vo verwijzen weer meer kinderen door naar het speciaal onderwijs, omdat ze hen niet de zorg kunnen geven die ze nodig hebben. Basisschool De Kroevendonk in Roosendaal bewijst dat het wél kan.

Teun Dekker legt uit hoe zijn school het lukt om zorgleerlingen in de klas te houden.

Bron: AD, 21 januari 2020

Terug naar begin van de webpagina