Activiteiten

Bezoek schoollocaties

Schoollocaties in het po, vo en mbo die stappen naar inclusiever onderwijs hebben gezet, openen hun deuren voor een werkbezoek.
Geïnteresseerden kunnen deze scholen bezoeken op een vaste datum in het schooljaar 2020/2021.

Collegiale consultatie

Deze bijeenkomsten gericht op werkontwikkeling worden per onderwijssector po, vo en mbo georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats rond inhoudelijke/methodische vraagstukken of organisatorische en meer beleidsmatige vragen en richten zich op uitwisseling, verdieping en praktijkontwikkeling van de aangesloten veldinitiatieven. De groepen kunnen waar nodig versterkt worden met binnen- en buitenlandse experts.

Contactpersoon Werkgroep po:
Teun Dekker (directeur/bestuurder De Kroevendonk)
tdekker@kroevendonk.nl
Contactpersoon Werkgroepen vo en mbo:
Dolf van Veen (NCOJ)
dolf.vanveen@ncoj.nl

Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Op 12 februari 2020 vond de eerste landelijke conferentie plaats rond het thema 'Naar Inclusiever Onderwijs'. Een keur aan praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs in po, vo en mbo werd gepresenteerd met 'lessons learned', ontwerp- en implementatievragen.
Aangesloten scholen, besturen, onderwijsorganisaties, gemeenten, samenwerkingsverbanden en (landelijke) organisaties van aanpalende sectoren deeldeen hun praktijken.

Helpdesk/ondersteuning

Een helpdesk voor advies en ondersteuningsvragen van scholen/besturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere partners. Het landelijk praktijkplatform beschikt over een netwerk van ervaringsdeskundigen/experts op het terrein van de ontwikkeling, invoering en uitvoering van inclusiever onderwijs.
Dit netwerk omvat experts van de initiatiefnemers uit de betrokken onderwijsorganisaties VOS/ABB, Verus en het NCOJ, aangevuld met deskundige professionals uit praktijk/beleid/bestuur van aangesloten voorbeelden in po, vo en mbo, gemeenten, uit lerarenopleidingen en samenwerkingsverbanden en aangesloten wetenschappers in binnen- en buitenland.

Terug naar begin van de webpagina